Grundforløb og
studieretningsforløb

Grundforløbet

Når du starter på Munkensdam Gymnasium, starter du i grundforløbet. Grundforløbet er ens for alle elever og varer tre måneder. I grundforløbet introduceres du for en række af gymnasiets fag og arbejdsformer. På Munkensdam skal du have dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt og et kunstnerisk fag. Derudover skal du have to faglige samspil – naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og almen sprogforståelse (ap). Både ap og nv afsluttes med en eksamen i slutningen af grundforløbet.

I løbet af grundforløbet får du også mulighed for at smage på fagene i de studieretninger, som du overvejer at vælge. Uanset studieretning skal alle elever have et fremmedsprog udover engelsk.

I løbet af grundforløbet vil du derfor også blive undervist i et par moduler i hvert af de tre 2. fremmedsprog, som vi tilbyder på Munkensdam. Grundforløbet forbereder dig altså både på at gå i gymnasiet og på dit valg af studieretning.

Men grundforløbet handler ikke kun om det faglige. Når du træder ind ad hoveddøren første skoledag, vil du blive mødt af dine tutorer og teamlærere. De har sammen forberedt et introforløb for dig og din klasse, så I kommer til at lære hinanden og skolen rigtig godt at kende. I introforløbet skal du både prøve kræfter med den legendariske Munkensdance og deltage i introfesten med resten af skolens elever.

Studieretningsforløbet

På Munkensdam Gymnasium tilbyder vi ni studieretninger inden for områderne naturvidenskab, samfundsvidenskab og sprog og musik. En stor del af studieretningsforløbet vil dog være ens for alle elever i kraft af de obligatoriske fag som fx dansk, historie og idræt, men der vil også være forskelle på fag og niveauer alt efter, hvilken studieretning du vælger.

Når du vælger din studieretning får du mulighed for at tone din studentereksamen efter dine interesser og evner. Studieretningerne på Munkensdam indeholder to til tre studieretningsfag på A- og/eller B-niveau. 

For alle studieretninger gælder det, at du skal have mindst fire A-niveaufag og et antal fag på B- og C-niveau. Nogle af de forskellige fagniveauer opnås gennem studieretningsfagene, andre gennem de obligatoriske fag og resten gennem valgfag.

Dele af din undervisning vil desuden være faglige samspil, som blandt andet skal forberede dig til studieretningsprojektet i 3g. Ligesom i grundforløbet er der også et introforløb i studieretningsforløbet, så I bliver rystet godt sammen i den nye klasse.

Obligatoriske fag

Uanset hvilken studieretning du ender med at vælge, vil du få følgende obligatoriske fag: 

 • dansk A
 • historie A
 • engelsk (mindst) B
 • 2. fremmedsprog (fransk, spansk el. tysk)
 • matematik (mindst) B (undtagen på den tre-sproglige studieretning)
 • fysik (mindst) C
 • samfundsfag (mindst) C
 • to af fagene: biologi, kemi eller naturgeografi (mindst) C
 • oldtidskundskab C
 • religion C
 • idræt C
 • kunstnerisk fag C (billedkunst, drama, mediefag eller musik)

Valgfag

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

 • design C, dramatik B, billedkunst B, mediefag B, musik B/A
 • latin C, tysk C/A, fransk A, engelsk A
 • filosofi C, religion B, psykologi C/B, samfundsfag B/A, erhvervsøkonomi C, idræt B
 • naturgeografi C/B, astronomi C, biologi C/B, kemi C/B/A, fysik B/A, matematik B/A

 

Design din uddannelse

Optagelse og
ansøgning

Din vej ind på
Munkensdam Gymnasium

Der er forskellige krav, du skal opfylde for at have retskrav på at blive optaget i stx. 

For at blive optaget direkte efter 9. klasse, skal du: 

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen 
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolens regler
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed 
 • søge rettidigt (1. marts) på www.optagelse.dk 

Hvis du ikke har fået mindst 5,0 i gennemsnit, har du stadig retskrav på optagelse, hvis du: 

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver

eller

 • får et gennemsnit på mellem 2,0 og 3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

Hvis du opfylder ovenstående krav, har du retskrav på optagelse på stx i op til to år efter 9. klasse. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge på baggrund af dine resultater fra 9. klasse. 

For at blive optaget direkte efter 10. klasse, skal du (hvis ikke du allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse): 

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen 
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolens regler
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed 
 • søge rettidigt (1. marts) på www.optagelse.dk 

Hvis du ikke har fået mindst 5,0 i gennemsnit, har du stadig retskrav på optagelse, hvis du: 

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver

eller

  • får et gennemsnit på mellem 2,0 og 3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

Hvis du opfylder ovenstående krav, har du retskrav på optagelse på stx i op til et år efter 10. klasse. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Du skal til optagelsesprøve, hvis

 • du ansøger fra en prøvefri skole
 • du ikke har 2. fremmedsprog fra grundskolen
 • du har søgt om optagelse for sent (frist 1. marts)
 • du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering ca. 1. juni
 • du søger fra 10. klasse og ikke har aflagt folkeskolens 9. klasse-prøver ved afslutningen af 9. klasse.

 

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder på Munkensdam, så skriv til os.

Kontakt Per