GDPR

Nedenfor er der link til Munkensdam Gymnasiums persondatapolitik samt dokumenter om, hvordan vi behandler personoplysninger. 

Persondatapolitikken på Munkensdam Gymnasium er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende).

Persondatapolitikken gælder for alle ansatte på Munkensdam Gymnasium, der behandler personoplysninger, samt for samarbejdspartnere (databehandlere), der udfører arbejde på vegne af Munkensdam Gymnasium.

Persondatapolitikken er godkendt på Munkensdam Gymnasium bestyrelsesmøde den 4. juni 2018.

Persondatapolitik – for ansatte og databehandlere 

Munkensdam Gymnasiums håndtering af personoplysninger

Munkensdam Gymnasiums håndtering af personoplysninger i forbindelse med ansøgning og optagelse

 

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder på Munkensdam, så skriv til os.

Kontakt Lars