Bestyrelsen på
Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen på Munkensdam Gymnasium træffer de overordnede beslutninger vedrørende skolens udvikling. Bestyrelsen er underlag en vedtægt, som definerer, hvad bestyrelsen skal og må. 

Referater for bestyrelsesmøder kan findes her

Bestyrelsens forretningsorden kan læses her

Bestyrelsen udgøres af:

  • Formand Per Krogh Hansen (udpeget af Syddansk Universitet)
  • Næstformand Niels Erikstrup Mortensen (valgt ved selvsupplering)
  • Birgitte Munk Grunnet (udpeget af Kolding Byråd)
  • Karen Albrechtsen (udpeget af Børne- og uddannelsesforvaltningen)
  • Edel Clausen (valgt ved selvsupplering)
  • Anders Krogh Thomsen (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
  • Trine Villumsen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
  • Victoria Lorensen Skøtt, 3i (elevrepræsentant med stemmeret)
  • Oliver Palmer Dusart, 2i (elevrepræsentant uden stemmeret)

Per Møller

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder på Munkensdam, så skriv til os.

Kontakt Per