Vi hjælper dig

På Munkensdam Gymnasium tager vi hånd om dig, hvad end din udfordring måtte være. Vi har forskellige vejledningsindsatser, som kan hjælpe og støtte dig i dit uddannelsesforløb, så du får størst muligt fagligt og personligt udbytte af dine tre år på Munkensdam Gymnasium.

Vejledningstilbud

Studievejledning

Alle klasser på Munkensdam Gymnasium har deres egen studievejleder. I starten af skoleåret besøger studievejlederne alle 1g klasser, så du ved, hvem der er din studievejleder, og hvad din studievejleder kan hjælpe dig med.

Din studievejleder vil både give generel og fælles vejledning for hele klassen fx i studieteknik, og individuel vejledning fx i forbindelse med valg af studieretning. Hvert forår afholder studievejledningen også kurser i eksamensangst for de af jer, som har særlige udfordringer med at gå til eksamen.

Du har mulighed for at kontakte din studievejleder, hvis du oplever udfordringer i forhold til at passe din skole – det kan fx være i forhold til at strukturere og planlægge dit skolearbejde, eller hvis du har personlige problemer. Din studievejleder kan også kontakte dig, hvis der er tegn på, at du har svært ved at passe din skole.

Samtaler med din studievejleder er fortrolige – det er jeres fortrolige rum til sammen at aftale, hvad du kan gøre for at overkomme en vanskelig situation.

Du kan altid kontakte din studievejleder og aftale en tid for individuel vejledning.

Anders Johansen Foto af Anders Johansen
Anders Johansen
Foto af Martine Vanden Eynde
Martine Vanden Eynde
Ole Nicolaj Mikkelsen Foto af Ole Nicolaj Mikkelsen
Ole Nicolaj Mikkelsen
Foto af Trine Villumsen
Trine Villumsen

Læsevejledning

Omkring 7% af befolkningen har læsevanskeligheder eller er ordblinde. Ordblindhed kommer i forskellige grader – for nogle er det fx en udfordring, at de læser meget langsomt, mens stavning er den største udfordring for andre. På Munkensdam Gymnasium screener vores læsevejledere alle elever i løbet af de første uger i 1g for at kunne tilbyde ekstra støtte til de af jer, der har behov for det. 

Ekstra støtte kan fx være forskellige elektroniske hjælpemidler, hjælp til at søge om forlænget tid til eksamen og hjælp til de skriftlige afleveringer og større skriftlige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte skolens læsevejledere. 

Foto af Anette Hauge Nielsen
Anette Hauge Nielsen
Foto af Josefine Gade Elkjær
Josefine Gade Elkjær
Foto af Sofie Gylling Madsen
Sofie Gylling Madsen

Elevcoach

Hvis du har personlige og sociale problemer, kan du tage kontakt til skolens elevcoach for at få hjælp og støtte. Din studievejleder kan også opfordre dig til at kontakte elevcoachen – eller opfordre elevcoachen til at tage kontakt til dig. Efter din henvendelse vil elevcoachen indkalde dig til en individuel samtale. En samtale med skolens elevcoach vil altid tage udgangspunkt i dig og dine problemstillinger, og det vil være dit ansvar at føre forandringsprocesserne ud i livet med støtte fra elevcoachen. 

Skolens elevcoach kan bl.a. hjælpe dig med at få sat ord på dine problemer og finde måder at løse dem på, ligesom hun kan hjælpe dig til at håndtere lavt selvværd, pres eller stress. Hun tilbyder også at tage med dig til svære samtaler med fx sagsbehandler, læge eller dine forældre. Samtaler med elevcoachen er fortrolige. Du kan også kontakte elevcoachen, hvis du er bekymret for en kammerat.

Foto af Jeannett Kathrine Hyldahl
Jeannett Kathrine Hyldahl

Per Møller

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder på Munkensdam, så skriv til os.

Kontakt Per