Mammutlegatet

Bestyrelsen for Foreningen Mammuttens Venner kan uddele to årlige legater på hver kr. 2000.

Legatet gives til 2 elever fra 3.g, som ved deres særlige engagement har styrket kammeratskab og det sociale liv, ikke bare i sin klasse, men også på skolen som helhed.

 

Kandidater til legatet indstilles af elever eller ansatte på Munkensdam Gymnasium gennem en skriftlig, sagligt begrundet indstilling, der skal være bestyrelsen i hænde senest 1.juni. Den endelige modtager udvælges blandt ansøgningerne af foreningens bestyrelse.

Legatet uddeles i forbindelse med dimmissionen.

 

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder på Munkensdam, så skriv til os.

Kontakt Jørn