De samfundsvidenskabelige
studieretninger

På Munkensdam Gymnasium udbyder vi to samfundsvidenskabelige studieretninger. Den ene har samfundsfag og matematik på A-niveau, og den anden har samfundsfag og engelsk på A-niveau. Studieretningen med samfundsfag og engelsk udbydes også som en international klasse for dig, der er ekstra interesseret i verden omkring dig. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om, hvad der kendetegner vores samfundsvidenskabelige studieretninger, kan du læse nærmere om dem på denne side. 

Samfundsfag og matematik

Samfundsfag A og matematik A er studieretningen for dig, der interesserer dig for politik og samfundsforhold, matematik og økonomiske sammenhænge. Der vil være gode muligheder for, at de involverede fag kan arbejde sammen i forskellige temaer.

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi, international politik og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Netværksindividet – hvorfor er vi på 24-7? Hvorfor stemmer folk som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Overtager Kina USA’s rolle som hegemon? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

Matematik har i sig selv intet med naturen at gøre, men er abstrakt og logisk opbygget af definitioner og sætninger, som kan bevises. Da der i matematikken indgår tal, sammenhænge og former, kan matematikken dog bruges til at opstille moddeller til beskrivelse af fænomener inden for både de naturvidenskabelige fag og samfundsfag. I matematikken i gymnasiet indgår derfor dels den rene matematik med bevisførelser og dels anvendelser med opstilling af modeller inde for andre fagområder. IT-værktøjer anvendes i flere sammenhænge til databehandling og problemløsning.

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Fagligt samspil og
andre aktiviteter

Samfundsfag A og matematik A inviterer til samarbejde på flere forskellige områder. Fx kan de to fag være med at belyse diverse Gallup-undersøger og undersøge, hvordan sådanne undersøgelser er lavet? Er de matematisk set til at stole på? I forhold til makroøkonomi er det fx oplagt at bruge de to fag til at belyse, hvordan eller hvorvidt økonomernes modeller og fremskrivninger kan bruges? I forbindelse med forskellige valg (fx folketingsvalg) kan klasser udarbejde exit-polls, lave tabeller og diagrammer og beregne forskellige aspekter i relation hertil.

Som udgangspunkt vil studierejsen i 2.g indbefatte et eller to af A-fagene og i 3.g er der en flerdages ekskursion til fx København eller Bruxelles indbygget i samfundsfag. Studieretningen opfylder adgangskravene til bl.a. alle videregående humanistisk-samfundsvidenskabelige uddannelser.  

 

“Samfundsfag og engelsk er spændende fag at arbejde med som studieretningsfag. Det er to fag som spiller godt sammen med hinanden, og som giver et bredere verdenssyn og en større forståelse for, hvordan samfundet hænger sammen ude for Danmarks grænser.” (Karina, 3i)

 

Samfundsfag og engelsk

Studieretningen er en samfundsvidenskabelig studieretning med engelsksprogligt fokus. Engelsk på højt niveau kombineres her med samfundsfag, så du får en bred viden om samfundsfaglige emner i almindelighed og om sprog, samfund og kultur i den engelsksprogede verden. Studieretningen henvender sig til elever, der interesserer sig for både sprog, samfund og mennesket. Fagene støtter hinanden i arbejdet med forståelsen af menneskers vilkår og af sammenhænge i samfundet.

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi, international politik og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Netværksindividet – hvorfor er vi på 24-7? Hvorfor stemmer folk som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Overtager Kina USA’s rolle som hegemon? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

I engelsk på A-niveau vil du komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Du vil få et indgående kendskab til britiske og amerikanske samfundsforhold. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.  

I den internationale studieretning med samfundsfag og engelsk på A-niveau vil der kunne laves arrangementer af internationalt tilsnit i og uden for skoletid. Desuden vil der, i det omfang det er muligt, anlægges et internationalt perspektiv på undervisningen i klassens fag i hele gymnasieforløbet. Der planlægges tre studierejser til udlandet for den internationale klasse – en på hver af de tre årgange. Du kan læse mere om den internationale studieretning med engelsk og samfundsfag her. 

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Fagligt samspil
og andre aktiviteter

I løbet af de tre år vil du i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen for at give dig den bedst mulige indsigt i, hvordan fagene kan understøtte og berige hinanden.  Eksempler på sådanne forløb kunne være:

  • Storbyliv og multikultur – forstår vi hinanden?
  • Hooliganisme – et samfundsproblem?
  • Velfærd – hvori består forskellen mellem det britiske, amerikanske og danske samfund i forhold til velfærd?
  • Bæredygtig udvikling
  • Risikosamfundet
  • Krop og kultur
  • Terrorisme

Skolen tilbyder filmarrangementer, teaterforestillinger, politiske paneldiskussioner og deltagelse i konkurrencer samt samarbejde med Syddansk Universitet. 

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder på Munkensdam, så skriv til os.

Kontakt Per