De naturvidenskabelige
studieretninger

På Munkensdam Gymnasium udbyder vi tre naturvidenskabelige studieretninger. To af de naturvidenskabelige studieretninger har matematik på A-niveau og fysik på B-niveau i kombination med enten bioteknologi på A-niveau eller kemi på B-niveau. I vores tredje naturvidenskabelige studieretning vil du få biologi på A-niveau og kemi på B-niveau.  Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om, hvad der kendetegner vores naturvidenskabelige studieretninger, kan du læse nærmere om dem på denne side.  

Matematik, fysik
og kemi

Studieretningen er for dig, der ønsker en større indsigt i den naturvidenskabelige verden. Studieretningen arbejder med verdens fysiske og kemiske opbygning og lovmæssigheder. Store dele af baggrunden for den teknologiske revolution og udvikling behandles også.

Matematik har i sig selv intet med naturen at gøre, men er abstrakt og logisk opbygget af definitioner og sætninger, som kan bevises. Da der i matematikken indgår tal, sammenhænge og former, kan matematikken dog bruges til at opstille modeller til beskrivelse af fænomener inden for både de naturvidenskabelige fag og samfundsfag. I matematikken i gymnasiet indgår derfor dels den rene matematik med bevisførelser, dels anvendelser med opstilling af modeller inden for andre fagområder.  

Fysik indebærer bl.a. læren om naturen i den bredeste betydning. Det vil sige fra et studie af altings byggesten i atom- og kernefysik til et samlet overblik over universets fortid og fremtid under emnet kosmologi. 

I fysikken behandles fænomener i virkeligheden ved hjælp af nogle vigtige nøglebegreber, som fx energi, kræfter, bølger og atomer. Du lærer at analysere og løse fysiske problemstillinger, udføre eksperimenter med efterfølgende behandling af data med brug af IT og gøre rede for fysiske teorier og metoder. Fysik er forudsætningen for et samfunds teknologiske og videnskabelige udvikling. 

Ordet ”kemi” betragtes ofte, i journalistiske sammenhænge som negativt. Kemi er dog meget andet end det. Kemi bidrager blandt andet til udviklingen af nye materialer, nye lægemidler og forbedringer af eksisterende stoffer. Indsigt i denne viden, opnås igennem teori og praktiske øvelser, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med de kemiske forbindelser. En del af denne indsigt vil være dagligdags relateret, f.eks. i form af kemi i hjemmet, olieprodukter og redox kemi.  

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Fagligt samspil og
andre aktiviteter

Fysik benytter i høj grad matematik til en samlet beskrivelse af verden. Matematikken er så at sige fysikkens sprog, hvor de matematiske modeller kan eksemplificeres gennem fysik. Som eksempler kan nævnes: Radioaktivitet og eksponentialfunktioner Mekanik og differentialligninger Fysik og kemi har også et tæt og givtig samarbejde eksemplificeret ved fx spektroskopi, hvor man i fysik beskriver lysets natur, og i kemi udnytter man lysets vekselvirkning med stof til en smart analyse med moderne målemetoder. 

Fysik og kemi arbejder også sammen om udvikling og forståelse af energiformer – fx vedvarende energiformer.

I fysik tager vi ofte på ekskursion til universitetsbyer, hvor vi laver spændende forsøg af forskellig art. Derudover er det en studieretning der bl.a. opfylder de umiddelbare adgangskrav til alle uddannelser inden for det naturvidenskabelige-tekniske område og de sundhedsvidenskabelige uddannelser.  

“Mat/Fys/Kemi er for mennesker, der lige som mig, har en interesse i den verden, vi befinder os i. Det fantastiske ved Mat/Fys/Kemi er, at man lærer at beskrive vores univers og alle dets bestanddele med noget så simpelt som tal. Det er altså en utrolig håndgribelig måde at se verden på. Mat/Fys/Kemi er også en studieretning, hvor man får mulighed for at prøve sin viden af i praksis. Som prikken over i’et så kommer man også sammen med nogle fantastiske mennesker, som deler den samme interesse som en selv.” (Mikkel, 3v).

 

Matematik, bioteknologi
og kemi

Denne studieretning er for dig, som senere ønsker at søge ind på et natur- eller sundheds videnskabeligt uddannelsesforløb eller blot ønsker en dybere indsigt i bioteknologiske landvindinger inden for bl.a. forskning, miljø, sygdomsbekæmpelse og produktion af fødevarer. Bioteknologi er en ny gren inden for det naturvidenskabelige område. Og i dag er Danmark blandt de førende hvad angår bioteknologiske virksomheder – tænk blot på insulinproducenten Novo Nordisk.

Har du lyst til at finde svar på følgende spørgsmål, er denne studieretning noget for dig:

 • Hvad er genmodificerede organismer og hvordan kan de udnyttes i forskning, produktion og sygdomsbekæmpelse?
 • Hvordan kan man udnytte viden om DNA i fx slægtskabsundersøgelser og sygdomsbehandling?
 • Hvordan kan man fremstille nye lægemidler – hvilke principper arbejder man efter?
 • Hvad er enzymer, og hvor bruges de?
 • Kan man genetisk ændre et befrugtet æg?
 • Hvorfor kan bakterier være så farlige og hvordan bekæmper vi en infektion?
 • Hvordan kan man diagnosticere visse sygdomme vha. bioteknologien?
 • Hvad kan stamceller bruges til?

I løbet af studietiden vil du komme på ekskursioner, hvor du vil opleve hvordan bioteknologien anvendes på fx forskningsinstitutioner.

Matematik har i sig selv intet med naturen at gøre, men er abstrakt og logisk opbygget af definitioner og sætninger, som kan bevises. Da der i matematikken indgår tal, sammenhænge og former, kan matematikken dog bruges til at opstille modeller til beskrivelse af fænomener inden for både de naturvidenskabelige fag og samfundsfag. 

I matematikken i gymnasiet indgår derfor dels den rene matematik med bevisførelser, dels anvendelser med opstilling af modeller inden for andre fagområder.

Faget bioteknologi giver kompetence svarende til kemi og biologi på B-niveau. Der sættes specielt fokus på stofområder og arbejdsmetoder, som universiteter, forskningsinstitutioner og sundhedsorienterede dele af industrien forventes at efterspørge i fremtiden, og faget giver en solid baggrundsviden til videregående uddannelser indenfor sundhedsområdet som f.eks. læge, sygeplejerske, bioanalytiker, tandlæge, dyrlæge og veterinærsygeplejerske. Blandt fagets emner er dels klassisk biologi som fx cellelære, fysiologi, DNA og genteknologi og dels mere kemiske emner som fx organisk kemi og fremstilling af lægemidler.

Fysik indebærer bl.a. læren om naturen i den bredeste betydning. Det vil sige fra et studie af altings byggesten i atom- og kernefysik til et samlet overblik over universets fortid og fremtid under emnet kosmologi.  I fysikken behandles fænomener i virkeligheden ved hjælp af nogle vigtige nøglebegreber, som fx energi, kræfter, bølger og atomer Du lærer, at analysere og løse fysiske problemstillinger, udføre eksperimenter med efterfølgende behandling af data med brug af IT og gøre rede for fysiske teorier og metoder. Fysik er forudsætningen for et samfunds teknologiske og videnskabelige udvikling.

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Fagligt samspil og
andre aktiviteter

Mulighederne for samspil mellem studieretningsfagene er store. Fx kan bioteknologi give forståelse for den biologiske baggrund for kræftcellers opståen og udvikling og fysik kan bidrage med strålingens betydning inden for kræftbehandling. Og matematik kan bidrage med viden i forbindelse med præsentation og brug af data.

Det forventes at du i løbet af studietiden kommer på besøg på virksomheder og/eller uddannelsesinstitutioner. Det kan fx være på Århus Universitet, SDU, AU, Foulum (Husdyrforsøg), Biodiesel, fertilitetsklinikken (Brædstrup) eller Novozymes. Med relevante valgfag vil denne studieretning bl.a. opfylde adgangsbetingelser til alle sundhedsuddannelser og andre lange naturvidenskabelige uddannelser. Du kan også vælge at tone studieretningen med humanistisk-samfundsvidenskabelige valgfag.

Biologi og kemi

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i menneskekroppen og naturen og kan lide at lære ved at have tingene i hænderne. Både biologi og kemi er eksperimentelle fag, og du vil derfor få egne erfaringer i såvel laboratoriet som på ekskursioner med den teori du lærer. Med udgangspunkt i eksperimenter vil vi bl.a. diskutere, hvad sundhed er, hvordan vi passer på vores miljø, og hvordan man arver egenskaber. Samarbejdet mellem biologi og kemi vil især tage udgangspunkt i emner inden for menneskekroppen og vores miljø. I undervisningen behandler vi aktuelle problemstillinger og undersøger de mekanismer, der ligger bag. Du vil få en indsigt i og forståelse af de grundlæggende biologiske processer på flere niveauer –  fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer. Biologi og kemi giver også gode muligheder for samspil med andre fag. Matematik indgår i behandling af resultater fra eksperimenter fx med vækstmodeller, statistik og populationsgenetik. Andre muligheder for tværfagligt samarbejde kan eksempelvis være idræt der fokuserer på fysisk aktivitet, energiomsætning og træning.

Har du lyst til at finde svar på følgende spørgsmål, er denne studieretning noget for dig

 • Hvad er sund kost og hvordan påvirker motion vores helbred?
 • Hvordan fungerer naturen i balance og ved menneskelig påvirkning?
 • Hvordan behandler vi sygdomme, og hvordan fremstilles lægemidler?
 • Hvad er din blodtype og hvordan nedarves genetiske sygdomme?
 • Hvordan påvirker hormonforstyrrende stoffer os og det omgivende miljø?
 • Hvordan producerer man alkohol og hvordan påvirker det kroppen?
 • Hvilken rolle spiller kemi i dagligdagens mad, medicin, kosmetik og vores miljø?

Med denne studieretning bliver du godt klædt på til en række videregående uddannelser inden for naturvidenskab, biologi, medicin, miljø og sundhed.

I biologi vil du komme til at beskæftige dig med de levende organismers opbygning, funktion og samspil. Du skal arbejde med gener og livets udvikling, med sundhed og sygdomme, med kost og motion, med naturens dyre og planteliv. Du kommer også til at arbejde med, hvordan biologisk viden bruges i den bioteknologisk produktion og i medicinsk forskning.

Alt i den biologiske og materielle verden udgøres af stoffer, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemi vil give dig en forståelse for, hvordan stoffer er opbygget, hvilke egenskaber de har og hvordan stofferne reagerer og fremstilles. Kemi er en del af dagligdagen. Vi oplever den i mad, medicin, kosmetik og i miljøet. Fagene arbejder ofte sammen i forbindelse med studieretningsprojektet i 3g. Du kan fx skrive opgave om økotoksikologi og giftige stoffer i miljøet.

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder på Munkensdam, så skriv til os.

Kontakt Per