De sproglige og kunstneriske
studieretninger

På Munkensdam Gymnasium udbyder vi tre sproglige studieretninger og en kunstnerisk studieretning. De sproglige studieretninger har alle engelsk på A-niveau i kombination med enten spansk, fransk eller tysk på A-niveau og samfundsfag eller tysk på B-niveau. På vores kunstneriske studieretning vil du også få engelsk på A-niveau, men kombineret med musik på A-niveau. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om, hvad der kendetegner vores sproglige og kunstneriske studieretninger, kan du læse nærmere om dem på denne side.  

Engelsk, spansk
og tysk

Studieretningen er en humanistisk sproglig studieretning med fortsættersprogene engelsk og spansk på A-niveau og tysk på B-niveau. Studieretningen er for dig, der gerne vil fokusere på sprog, litteratur og kultur i primært den engelsk- og spansksprogede verden. I en globaliseret verden er evnen til at kunne kommunikere på mere end ét fremmedsprog vigtigt. Du vil derfor få udviklet dine mundtlige og skriftlige kompetencer inden for tre fremmedsprog, samtidig med at du får et godt indblik i de respektive landes samfundsforhold, historie og kultur. Den tre-sproglige studieretning er den eneste studieretning, der har matematik på C-niveau. 

I spansk vil du via et begyndersystem og senere temalæsning (6-8 temaer fordelt på 2. og 3. g) lære at føre en basal samtale på spansk samt at skrive et grammatisk velfunderet sprog. Der arbejdes med temaer fra både Spanien og Latinamerika – fx tyrefægtning, fodbold og menneskerettigheder. I 2g er Spanien ofte rejsemål for spanskelevernes studierejse, og for både studieretningshold i spansk og valgfagshold i spansk arrangeres der hvert år en aften med spanskinspireret mad og dans.

I engelsk på A-niveau vil du komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.

Med tysk på B-niveau stifter du bekendtskab med det sprog, som i Europa har flest modersmålstalende, og som også er et verdenssprog. Du vil få udbygget dine evner til at tale, forstå, læse og skrive tysk. Der vil blive arbejdet med emner, hvor både litterære og ikke-litterære tekster indgår, samt film og elektroniske medier. Du vil få kendskab til tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold med hovedvægten på Tyskland efter 1945.

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Fagligt samspil og
andre aktiviteter

I løbet af de tre år vil du i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen. Eksempler på sådanne forløb kunne være: 

 1. Ungdomskultur på tværs af landene
 2. Olivendyrkning i Spanien
 3. ”Spanglish-kulturer”
 4. Familiestrukturer i hhv. engelsk-, tysk- og spansktalende lande
 5. Krop og kultur
 6. Verdenslitteratur fra de tre lande
 7. Aktuelle emner som løbende opstår i medier og samfundsdebatten
 8. Kulturelle markører inden for musik og åndsliv

Skolen tilbyder filmarrangementer, teaterforestillinger og deltagelse i konkurrencer samt samarbejde med Syddansk Universitet. Hvis din force er sprog, kan du her øge dine forudsætninger for at søge ind på videregående uddannelser med sprogligt islæt. Alt efter interesse giver denne studieretning med 3 valgfag dig mulighed for at tone din studieretning i naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning eller at vælge et kreativt valgfag.

Engelsk, fransk
og samfundsfag

Studieretningen er en humanistisk sproglig studieretning med fortsættersprogene engelsk og fransk. Studieretningen er for dig, der gerne vil fokusere på sprog, litteratur og kultur i den engelsk- og fransksprogede verden. I en globaliseret verden er evnen til at kunne kommunikere på mere end ét fremmedsprog vigtigt. Du vil derfor få udviklet dine mundtlige og skriftlige kompetencer inden for mindst to fremmedsprog, samtidig med at du får et godt indblik i engelsk- og fransktalende landes samfundsforhold, historie og kultur. Dette kombineres med samfundsfag, der vinkler til politiske, sociale og økonomiske aspekter. 

I fransk på A-niveau vil du via et begynderforløb og senere emnelæsning lære at føre en samtale på fransk samt at skrive et grammatisk velfunderet sprog. Der arbejdes med temaer fra både Frankrig, Canada og Afrika – fx mode, indvandring og ytringsfrihed, sproglig og kulturel identitet i Canada. I 1.g tager vi på udveksling til vores samarbejdsgymnasium i Metz. Desuden arrangeres hvert år en franskaften med franskinspireret mad, og af og til tager vi i biografen for at se en ny fransk film.

I engelsk på A-niveau vil du komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.

I samfundsfag på B-niveau arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Ungdomskultur, mediernes betydning, Hvorfor stemmer folk som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Fagligt samspil og
andre aktiviteter

I løbet af de tre år vil du i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen for at give dig den bedst mulige indsigt i, hvordan fagene kan understøtte og berige hinanden. Eksempler på sådanne forløb kunne være:

 • Ungdomskultur på tværs af landene
 • Vindyrkning i Frankrig
 • Familiestrukturer i engelsk- og fransktalende lande
 • Krop og kultur
 • Velfærdssystemer
 • Politiske forskelle
 • Medierne rolle

Skolen tilbyder filmarrangementer, teaterforestillinger og deltagelse i konkurrencer samt samarbejde med Syddansk Universitet. Hvis din force er sprog, kan du her øge dine forudsætninger for at søge ind på videregående uddannelser med sprogligt islæt. Alt efter interesse giver denne studieretning med 3 valgfag dig mulighed for at tone din studieretning i naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning eller at vælge et kreativt valgfag.

Engelsk, tysk
og samfundsfag

Studieretningen er en humanistisk sproglig studieretning med de 2 fortsættersprog engelsk og tysk på A-niveau. Studieretningen er for dig, der gerne vil fokusere på sprog, litteratur og kultur i den engelsk- og tysksprogede verden. I en globaliseret verden er evnen til at kunne kommunikere på mere end ét fremmedsprog vigtigt. Du vil derfor få udviklet dine mundtlige og skriftlige kompetencer inden for mindst to fremmedsprog, samtidig med at du får et godt indblik i engelsk- og tysktalende landes samfundsforhold, historie og kultur. Dette kombineres med samfundsfag, der vinkler til politiske, sociale og økonomiske aspekter i både England, Tyskland og Danmark.

Med tysk på A-niveau stifter du bekendtskab med det sprog, som i Europa har flest modersmålstalende, og som også er et verdenssprog. Du vil få udbygget dine evner til at tale, forstå, læse og skrive tysk. Der vil blive arbejdet med emner, hvor både litterære og ikke-litterære tekster indgår, samt film og elektroniske medier. Du vil få kendskab til tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold med hovedvægten på Tyskland efter 1945. Der er naturligvis mulighed for studierejse til et tysktalende land. I 2.g har vi endvidere mulighed for at sende et studieretningshold på udvekslingsophold på en skole i Slesvig-Holsten.

I engelsk på A-niveau vil du komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.

I samfundsfag på B-niveau arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Ungdomskultur, mediernes betydning, hvorfor folk stemmer som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Fagligt samspil og
andre aktiviteter

I løbet af de knap tre år vil du i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af en række tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen. Eksempler på sådanne forløb kunne være:

 • Ungdomskultur
 • Krop og kultur
 • Velfærd og familieliv
 • Overvågning og terrorisme
 • Politisk kultur, f.eks. i forbindelse med aktuelle parlamentsvalg
 • Aktuelle politiske emner – skotsk uafhængighed, ”Wir schaffen das” osv.
 • EU eller ikke EU – Brexit!
 • Eksempler på verdenslitteratur

Du vil få mulighed for at komme på studietur og ekskursioner, hvor du kan bruge dine sprogfærdigheder og opleve landenes kultur. Skolen tilbyder også filmarrangementer, teaterforestillinger og deltagelse i konkurrencer i alle tre fag. Hvis din force er sprog, kan du her øge dine forudsætninger for at søge ind på videregående uddannelser med sprogligt islæt. Alt efter interesse giver denne studieretning med 3 valgfag dig mulighed for at tone din studieretning i naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning eller at vælge et kreativt valgfag.

“Det bedste ved at have musik som studieretningsfag er, at jeg får lov til at kombinere min hobby med min uddannelse og samtidig udbygge min viden indenfor mange forskellige musikteoretiske emner. Noget af det sjoveste ved at gå på musikstudieretningen er, at man får lov til at optræde og spille til mange forskellige events på gymnasiet.” (Mathilde, 3d)

 

Musik og engelsk

Studieretningen er for dig, der gerne vil fokusere på sprog, litteratur og kultur i den engelsksprogede verden og du vil derfor få udviklet dine mundtlige og skriftlige kompetencer i ikke mindst engelsk. Det musiske aspekt er selvsagt lige så centralt i denne studieretning og her møder du derfor musikken i både teori og praksis.

I musik udtrykker vi os i musik ved at spille og synge og om musik ved at lytte og analysere. Vi arbejder også skriftligt med musikken – mest med at lave arrangementer af numre. Når vi spiller og synger bruges både kroppen, stemmen og forskellige instrumenter. Vi optræder også for resten af gymnasiet i forskellige sammenhænge. Vi lytter til musik fra mange forskellige tider og steder og analyserer og diskuterer den. Det træner den musikalske opmærksomhed og gør oplevelsen større. Derfor arbejder vi med musikhistorie (fra Bach til Bruno Mars) og musikteori (noder, akkorder, skalaer og rytmer). Der kræves ikke særlige forudsætninger for at vælge en studieretning med musik. Vi bruger portalen Musicality til at lære dig alt om noder og musikteori.

I engelsk på A-niveau vil du komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.

På Uddannelsesguidens adgangskort kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til (husk at du selv skal angive, hvilke fremmedsprog der er i din studieretning, og hvilke valgfag du vælger).

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder på Munkensdam, så skriv til os.

Kontakt Per