Studieretninger

 

 

På Munkensdam Gymnasium tilbyder vi et bredt udsnit af studieretninger inden for alle hovedområder. Nedenfor kan du få et overblik over de retninger vi tilbyder, hvorefter du kan læse mere omgående om hver enkelt af dem og samtidig benytte Munkensdams fagvalgsprogram.

 

Studieretninger på Munkensdam Gymnasium for elever med start august 2018

For elever, der starter i august 2018  tilbyder Munkensdam følgende studieretninger;

Naturvidenskabelige studieretninger 

Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B
Matematik A Fysik A Kemi B
Matematik A Fysik B Kemi A
Matematik A Bioteknologi A Fysik B
Biologi A Kemi B

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A
Samfundsfag A Engelsk A

 

VIGTIGT: En af de klasser, som oprettes med studieretningen Samfundsfag A og Engelsk A, bliver den internationale klasse, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning.

Denne studieretningsklasse er for de elever, som interesserer sig for sprog, samfund, kultur og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng. For denne klasse vil der kunne laves arrangementer af internationalt tilsnit i og uden for skoletid. Endvidere vil der, i det omfang det er muligt, anlægges et internationalt perspektiv på undervisningen i klassens fag i hele gymnasieforløbet.

Sprog

Sprog Engelsk A Tysk A (F) Samfundsfag B
Engelsk A Fransk A (B) Samfundsfag B
Engelsk A Spansk A (B) Tysk B

 

Kunst

Musik Musik A Engelsk A

 

VIGTIGT: Alle studieretninger skal have mat B, men den 3-sproglige studeretning (Engelsk A, Spansk A og Tysk B) kan ’nøjes’ med mat C.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og slutter den første uge i november. Grundforløbet indeholder fagene matematik, engelsk, samfundsfag, dansk og i nogle af de studieretningsfag, der udbydes på Munkensdam. I grundforløbet indgår også undervisning i naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og i almen sprogforståelse (ap). Begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner basis for for dit valg af studieretning og giver samtidig et fagligt indblik i fagene og i gymnasiets arbejdsmetoder.

Valg af studieretning – med adgangskortet.dk

Hvis du kunne tænke dig et mere indgående kendskab til, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger og valgfag (og hvilke fag du skal have i relation til en bestemt uddannelse) giver videre adgang til, så undersøg det nærmere på: adgangskortet.dk

Adgangskortet er en dynamisk onlineside, hvor du med få klik kan bevæge dig rundt i et univers over de mange videregående uddannelser. Her kan du se, hvilke videreuddannelsesmuligheder der knytter sig til fag og niveauer på de fire forskellige gymnasiale uddannelser og deres studieretninger, fagpakker og valgfag.

Hvis du ønsker mere information er du velkommen til at kontakte skolens ledelse.