Studieretninger

På Munkensdam Gymnasium tilbyder vi et bredt udsnit af studieretninger inden for alle hovedområder.

De viste studieretninger er gældende for årgang 2021-2024.

I alle studieretninger findes gymnasiets brede, almene profil i kraft af de obligatoriske fag. Når du vælger studieretning, får du mulighed for at tone din studentereksamen efter dine evner og interesser. Studieretningen vælges først i slutningen af det 3 måneders grundforløb, der startes i august. Du starter således ikke på en studieretning til august, men vælger denne efter at have gået på skolen i nogle måneder. En studieretning indeholder typisk 2-3 studieretningsfag og minimumskravet for alle er mindst 4 fag på A-niveau plus et antal fag på B- og C-niveau Nogle af de forskellige fagniveauer opnås gennem de obligatoriske fag, nogle gennem studieretningsfagene og resten gennem valgfag. Nogle studieretninger indeholder fag på B-niveau, som kan hæves til et A-niveau, hvis man tager det som valgfag.

Under den enkelte studieretning kan du få et overblik over de retninger vi tilbyder og samtidig benytte Munkensdams fagvalgsprogram.

 

Studieretninger på Munkensdam Gymnasium for elever med start august 2021

For elever, der starter i august 2021 tilbyder Munkensdam følgende studieretninger;     Naturvidenskabelige studieretninger 
Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B
Matematik A Bioteknologi A Fysik B
Biologi A Kemi B
  Samfundsvidenskabelige studieretninger
Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A
Samfundsfag A Engelsk A
VIGTIGT: En af de klasser, som oprettes med studieretningen Samfundsfag A og Engelsk A, bliver den internationale klasse, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning. Denne studieretningsklasse er for de elever, som interesserer sig for sprog, samfund, kultur og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng. For denne klasse vil der kunne laves arrangementer af internationalt tilsnit i og uden for skoletid. Endvidere vil der, i det omfang det er muligt, anlægges et internationalt perspektiv på undervisningen i klassens fag i hele gymnasieforløbet.   Sprog og musik
Sprog Engelsk A Tysk A (F) Samfundsfag B
Engelsk A Fransk A (B) Samfundsfag B
Engelsk A Spansk A (B) Tysk B
Musik Musik A Engelsk A
VIGTIGT: Alle studieretninger skal have mat B, men den 3-sproglige studeretning (Engelsk A, Spansk A og Tysk B) kan ’nøjes’ med mat C.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og slutter den første uge i november. Grundforløbet indeholder fagene matematik, engelsk, samfundsfag, dansk og i nogle af de studieretningsfag, der udbydes på Munkensdam. I grundforløbet indgår også undervisning i naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og i almen sprogforståelse (ap). Begge afsluttes med en prøve. Grundforløbet danner basis for for dit valg af studieretning og giver samtidig et fagligt indblik i fagene og i gymnasiets arbejdsmetoder.

Valg af studieretning – med adgangskortet.dk

Hvis du kunne tænke dig et mere indgående kendskab til, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger og valgfag (og hvilke fag du skal have i relation til en bestemt uddannelse) giver videre adgang til, så undersøg det nærmere på: adgangskortet.dk Adgangskortet er en dynamisk onlineside, hvor du med få klik kan bevæge dig rundt i et univers over de mange videregående uddannelser. Her kan du se, hvilke videreuddannelsesmuligheder der knytter sig til fag og niveauer på de fire forskellige gymnasiale uddannelser og deres studieretninger, fagpakker og valgfag. Hvis du ønsker mere information er du velkommen til at kontakte skolens ledelse.