Pedeller

Flemming Andersen
Pedel

Jean Egsgaard

Pedel

Jens Jørn Jensen
Pedelmedhjælper

Rengøringsassistenter

 

Annette Catharina Olsen

Helle Lene Jensen

Jette Rohwer

Jolanta Kornelia Enemark

Muoi Vuong