Studierejser og
ekskursioner

At rejse er at leve. På Munkensdam Gymnasium kommer du med din klasse på studierejse i efteråret i 2g. Studierejsen tjener et vigtigt socialt formål ved at ryste klasserne godt sammen til gavn for både de sociale og de faglige fællesskaber. Men studierejsen har også et fagligt formål og er en oplagt mulighed for at fordybe sig i fagenes internationale og globale dimensioner. På Munkensdam Gymnasium rejses der i to fag, som indgår i et fagligt samspil på og evt. op til studierejsen. Det betyder, at den almindelige faglige undervisning i disse to fag suppleres med aktiviteterne på studierejsen. Studierejsens faglige program kan rumme mange forskellige aktiviteter som fx besøg på museer, kvartersanalyser og faglige elevoplæg. Deltagelse i studierejsen er frivillig, men den faglige undervisning regnes for en del af den obligatoriske undervisning.

Endelig er studierejsen også vigtig for din personlige udvikling og dannelse – gennem mødet med og dine refleksioner over fremmede kulturer styrkes din forståelse for omverdenen og dig selv. 

Studierejsen på Munkensdam Gymnasium har en varighed på fem dage med en deltagerbetalingen på maksimalt 4.300 kr., der dækker rejse med ophold, ¼ pension og lokal transport. 

Udover studierejsen i 2g vil du også komme på forskellige ekskursioner. Det kan være endags-ekskursioner fx i forbindelse med opstarten i studieretningen eller en flerdags-ekskursion fx til København senere i dit gymnasieforløb. Deltagerbetalingen for en endags-ekskursion er 60 kr. og maksimalt 900 kr. for en flerdags-ekskursion