Vi renoverer vores P-plads – og er næsten færdige!

09-08-2019

Velkommen tilbage fra sommerferien.

Når man kommer ind fra Tøndevej, er vejen til højre, udelukkende forbeholdt gående og vejen til venstre udelukkende til den cyklende trafik. De cyklende vil kunne køre via cykelstien direkte ned i cykelskurene. De gående vil nogle steder skulle ud på kørebanen. Kører man i bil, kan man benytte de frie P-båse på området – og naturligvis P-området nedenfor blok 7 og 8. Respekter venligst eventuelle afspærringer og kør generelt langsomt og hensynsfuldt!

Der vil de kommende uger fortsat være entreprenørarbejde hvor både gående, cykler og biler færdes, så vær opmærksom og hensynsfuld i din færden.

Rektor