Studieplaner

Skolens ledelse udarbejder en overordnet studieplan på skoleniveau. Denne studieplan er tilgængelig for skolens ansatte på Lectio. Her angives fag, fordybelsestid, faglige samspil og større skriftlige opgaver for hver klasse og årgang.

En forenklet version heraf fremgår af hjemmesidens studieretningspræsentationer, hvor de enkelte studieretningers fagsammensætning på de tre årgangen kan ses.

Hver klasse/hold har en individuel studieplan, som det enkelte fags lærer løbende opdaterer. Her fremgår emne, materiale, arbejdsformer og de skriftlige afleveringer for hvert enkelt fag. Skolens elever har adgang til deres studieplan via Lectio. Et fags samlede studieplaner udgør undervisningsbeskrivelsen. Se mere her!

Via Lectio har en elev også adgang til sit aktuelle skema, afleveringer og fravær.