Cambridge English på Munkensdam

Munkensdam Gymnasium tilbyder en studiekreds i Cambridge English: Advanced (CAE), der forbereder til et internationalt sprogcertifikat i engelsk – et certifikat, der giver adgang til engelsksprogede uddannelser på mange uddannelsesinstitutioner og universiteter i en lang række lande.

Tilbuddet henvender sig til alle elever med særlig interesse for det engelske sprog og ambitioner om at udvide deres sproglige kompetencer i engelsk. Efter efterårsferien indkaldes alle interesserede til et kort, orienterende møde i auditoriet. Om mandagen i ugen derpå afholdes en screening efter 4. lektion, der giver adgang for de maksimum 20 højest scorende deltagere.

Studiekredsen består af ca. 25 lektioner af 1½ times varighed én gang om ugen i perioden november – maj. Undervisningen er gratis og vil foregå uden for det normale skema, normalt på torsdage fra kl. 15:05.  Arbejdsbog og certificeringstest betaler man selv. Der er mødepligt som til normal undervisning, når man har tilmeldt sig studiekredsen.

Vil du vide mere, klik på www.cambridgeenglish.org/advanced

Endvidere kan du kontakte:

Adjunkt Christen Christensen (CC) eller lektor Torben Rindorf (TR)