Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og slutter den første uge i november. Grundforløbet indeholder fagene matematik, engelsk, idræt, samfundsfag, dansk og i nogle af de studieretningsfag, der udbydes på Munkensdam. I grundforløbet indgår også undervisning i naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og i almen sprogforståelse (ap). Begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner basis for for dit valg af studieretning og giver samtidig et fagligt indblik i fagene og i gymnasiets arbejdsmetoder.

 

 

Tværfag i grundforløbet

Naturvidenskabeligt grundforløb: Dette emne er et tværfagligt samarbejde mellem fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Her vil du blive introduceret til grundlæggende elementer i de naturvidenskabelige fag. Du skal lære at kende til og forstå naturvidenskabelig tankegang gennem observation, teori og eksperiment. Du skal lære at medtænke humanistiske og samfundsmæssige aspekter i naturfaglige problemstillinger. Almen sprogforståelse: Dette emne skal styrke din teoretiske sprogforståelse, din indsigt i sprogenes samspil og derved styrke din studiekompetence. I emnet vil indgå sproghistorie, sprogteori og sproglig analyse af tekster med præcis anvendelse af grammatik. Almen sprogforståelse vil således være med til at danne grundlag for dit endelige valg af studieretning.