Fag og fagenes uddannelsesmål

I henhold til Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider (Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne) henviser følgende links til henholdsvis mål og indhold for de enkelte fag og til den overordnede bekendtgørelse;

Fag på stx

stx-bekendtgørelsen

Fag på Munkensdam

Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
Religion C
Oldtidskundskab C
Samfundsfag CMatematik C
Fysik CEngelsk B
2. fremmedsprog:
Tysk B (fortsættersprog)
Fransk B (fortsættersprog)
Fransk A (begyndersprog)
Spansk A (begyndersprog)Musik CBilledkunst CDramatik C
Idræt C

Studieretningsfag

Samfundsfag A/B

Matematik A
Fysik B
Kemi B
Biologi B/C
Naturgeografi C

Engelsk A

Tysk A (fortsættersprog)

Spansk A (begyndersprog)
Fransk A (begyndersprog)

Musik A
Idræt B

Valgfag

Religion B

Samfundsfag A/B

Matematik A/B
Fysik A/B
Kemi A/B/C
Biologi A/B/C
Naturgeografi B/C

Engelsk A

2. fremmedsprog:
Tysk A (fortsættersprog)
Fransk A (fortsættersprog)

3. fremmedsprog:
Tysk A/B/C (fortsættersprog)
Fransk A/B/C (fortsættersprog)
Spansk A/B (begyndersprog)
Fransk A/B (begyndersprog)
Tysk B (begyndersprog)

Musik A/B/C
Billedkunst B/C
Dramatik B/C
Idræt B
Design C

Psykologi B/C
Filosofi B/C
Latin C
Græsk C
Kinesisk områdestudium C