Fag og fagenes uddannelsesmål

Fagene på Munkensdam

IMG_0381

 

Nedenfor kan du se en oversigt over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt de valgfag, der findes på Munkensdam.

 

Valgfagene kan bruges til at tone din studieretning efter interesse og ønske. Under hver studieretning er der givet eksempler på, hvordan den pågældende studieretning kan spores mod det naturvidenskabelige, humanistisk-sproglige, det samfundsvidenskabelige eller det kreative område.

 

I henhold til Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider (Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne) henviser følgende links til henholdsvis mål og indhold for de enkelte fag og til den overordnede bekendtgørelse;

 

Fag på stx

stx-bekendtgørelsen

Fag på Munkensdam

Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
Religion C
Oldtidskundskab C
Samfundsfag CMatematik C
Fysik CEngelsk B
2. fremmedsprog:
Tysk B (fortsættersprog)
Fransk B (fortsættersprog)
Fransk A (begyndersprog)
Spansk A (begyndersprog)Musik CBilledkunst CDramatik C
Idræt C

Studieretningsfag

Samfundsfag A/B

Matematik A
Fysik B
Kemi B
Biologi B/C
Naturgeografi C

Engelsk A

Tysk A (fortsættersprog)

Spansk A (begyndersprog)
Fransk A (begyndersprog)

Musik A
Idræt B

Valgfag

Religion B

Samfundsfag A/B

Matematik A/B
Fysik A/B
Kemi A/B/C
Biologi A/B/C
Naturgeografi B/C

Engelsk A

2. fremmedsprog:
Tysk A (fortsættersprog)
Fransk A (fortsættersprog)

3. fremmedsprog:
Tysk A/B/C (fortsættersprog)
Fransk A/B/C (fortsættersprog)
Spansk A/B (begyndersprog)
Fransk A/B (begyndersprog)
Tysk B (begyndersprog)

Musik A/B/C
Billedkunst B/C
Dramatik B/C
Idræt B
Design C

Psykologi B/C
Filosofi B/C
Latin C
Græsk C
Kinesisk områdestudium C