Fag og fagenes uddannelsesmål

I henhold til Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider (Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne) henviser følgende links til henholdsvis mål og indhold for de enkelte fag og til den overordnede bekendtgørelse;

Fag på stx

stx-bekendtgørelsen

Fag på Munkensdam

Obligatoriske fag Dansk A Historie A Religion C Oldtidskundskab C Samfundsfag CMatematik C Fysik CEngelsk B 2. fremmedsprog: Tysk B (fortsættersprog) Fransk B (fortsættersprog) Fransk A (begyndersprog) Spansk A (begyndersprog)Musik CBilledkunst CDramatik C Idræt C Studieretningsfag Samfundsfag A/B Matematik A Fysik B Kemi B Biologi B/C Naturgeografi C Engelsk A Tysk A (fortsættersprog) Spansk A (begyndersprog) Fransk A (begyndersprog) Musik A Idræt B Valgfag Religion B Samfundsfag A/B Matematik A/B Fysik A/B Kemi A/B/C Biologi A/B/C Naturgeografi B/C Engelsk A 2. fremmedsprog: Tysk A (fortsættersprog) Fransk A (fortsættersprog) 3. fremmedsprog: Tysk A/B/C (fortsættersprog) Fransk A/B/C (fortsættersprog) Spansk A/B (begyndersprog) Fransk A/B (begyndersprog) Tysk B (begyndersprog) Musik A/B/C Billedkunst B/C Dramatik B/C Idræt B Design C Psykologi B/C Filosofi B/C Latin C Græsk C Kinesisk områdestudium C