Samfundsfag A – Matematik A

Studieretningen for dig, der interesserer dig for politik og samfundsforhold, matematik og økonomiske sammenhænge. Der vil være gode muligheder for, at de involverede fag kan arbejde sammen i forskellige temaer.

 

Samfundsfag A

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi, international politik og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Netværksindividet – hvorfor er vi på 24-7? Hvorfor stemmer folk som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Overtager Kina USA’s rolle som hegemon? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

Matematik A

Matematik har i sig selv intet med naturen at gøre, men er abstrakt og logisk opbygget af definitioner og sætninger, som kan bevises. Da der i matematikken indgår tal, sammenhænge og former, kan matematikken dog bruges til at opstille moddeller til beskrivelse af fænomener inden for både de naturvidenskabelige fag og samfundsfag. I matematikken i gymnasiet indgår derfor dels den rene matematik med bevisførelser og dels anvendelser med opstilling af modeller inde for andre fagområder. IT-værktøjer anvendes i flere sammenhænge til databehandling og problemløsning.

Oversigt over fagenes niveau
Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet
alt="billedet viser en oversigt over, hvornår man har hvilke fag i løbet af 1., 2. og 3. g"

Samspillet mellem studieretningsfagene

Samfundsfag A og matematik A inviterer til samarbejde på flere forskellige områder. Fx kan de to fag være med at belyse diverse Gallup-undersøger og undersøge, hvordan sådanne undersøgelser er lavet? Er de matematisk set til at stole på? I forhold til makroøkonomi er det fx oplagt at bruge de to fag til at belyse, hvordan eller hvorvidt økonomernes modeller og fremskrivninger kan bruges? I forbindelse med forskellige valg (fx folketingsvalg) kan klasser udarbejde exit-polls, lave tabeller og diagrammer og beregne forskellige aspekter i relation hertil.

Generelt

Som udgangspunkt vil studierejsen i 2.g indbefatte et eller to af A-fagene og i 3.g er der en flerdages ekskursion til fx København eller Bruxelles indbygget i samfundsfag. Studieretningen opfylder adgangskravene til bl.a. alle videregående humanistisk-samfundsvidenskabelige uddannelser.     Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk.