Samfundsfag A – Engelsk A

Studieretningen er en samfundsvidenskabelig studieretning med engelsksprogligt fokus. Engelsk på højt niveau kombineres her med samfundsfag, så du får en bred viden om samfundsfaglige emner i almindelighed og om sprog, samfund og kultur i den engelsksprogede verden. Studieretningen henvender sig til elever, der interesserer sig for både sprog, samfund og mennesket. Fagene støtter hinanden i arbejdet med forståelsen af menneskers vilkår og af sammenhænge i samfundet.

Samfundsfag A

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi, international politik og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Netværksindividet – hvorfor er vi på 24-7? Hvorfor stemmer folk som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Overtager Kina USA’s rolle som hegemon? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

Engelsk A

Du vil komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Du vil få et indgående kendskab til britiske og amerikanske samfundsforhold. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.  

Oversigt over fagenes niveau
alt="Billedet viser hvilke fag, man har på hvilke niveauer i studieretningen"
Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet
alt="billedet viser en oversigt over, hvornår man har hvilke fag i løbet af 1., 2. og 3. g"

Samspil mellem studieretningsfagene

I løbet af de tre år vil du i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen for at give dig den bedst mulige indsigt i, hvordan fagene kan understøtte og berige hinanden.   Eksempler på sådanne forløb kunne være:
  • Storbyliv og multikultur – forstår vi hinanden?
  • Hooliganisme – et samfundsproblem?
  • Velfærd – hvori består forskellen mellem det britiske, amerikanske og danske samfund i forhold til velfærd?
  • Bæredygtig udvikling
  • Risikosamfundet
  • Krop og kultur
  • Terrorisme
 

Generelt

Skolen tilbyder filmarrangementer, teaterforestillinger, politiske paneldiskussioner og deltagelse i konkurrencer samt samarbejde med Syddansk Universitet. Studieretningen med de fleste valgmuligheder opfylder med relevante valgfag adgangsbetingelserne til alle humanistisk-samfundsvidenskabelige uddannelser.   Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk.