Mat A – Kemi A – Fysik B

Denne studieretning giver dig en matematisk-naturvidenskabelig basis med særlig fokus på fysik, matematik og kemi. I denne studieretning bliver du klogere på verden, når fysik og kemi arbejder tæt sammen med matematik. Studieretningen giver dig adgang til alle naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

 

Naturvidenskaben kan give os svar på mange af de store spørgsmål og udfordringer, vi står i. Hvordan fungerer drivhuseffekten, og hvilken rolle spiller industriens voksende udled­ning af CO2? Hvad er bæredygtig udvikling, og er vedvarende energi løsningen? Hvordan kan matematiske modeller bruges til at forudsi­ge klimaet og danne grundlag for den nødvendige handling?

 

Matematik A

Matematik har i sig selv intet med naturen at gøre, men er abstrakt og logisk opbygget af definitioner og sætninger, som kan bevises. Da der i matematikken indgår tal, sammenhænge og former, kan matematikken dog bruges til at opstille modeller til beskrivelse af fænomener inden for både de naturvidenskabelige fag og samfundsfag. I matematikken i gymnasiet indgår derfor dels den rene matematik med bevisførelser, dels anvendelser med opstilling af modeller inden for andre fagområder.

Kemi A

I kemi A får du indsigt i kemiens centrale begreber, lovmæssigheder og eksperimentelle arbejdsmetoder. Ligeledes får du et solidt kendskab til stoffers opbygning og kemiske reaktioner. Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Fysik B

Fysik indebærer bl.a. læren om naturen i den bredeste betydning. Det vil sige fra et studie af altings byggesten i atom- og kernefysik til et samlet overblik over universets fortid og fremtid under emnet kosmologi.  I fysikken behandles fænomener i ved hjælp af nogle vigtige nøglebegreber, som fx energi, kræfter, bølger og atomer

Du lærer, at analysere og løse fysiske problemstillinger, udføre eksperimenter med efterfølgende behandling af data med brug af IT og gøre rede for fysiske teorier og metoder. Fysik er forudsætningen for et samfunds teknologiske og videnskabelige udvikling.

Oversigt over fagenes niveau

Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet