Mat A – Fysik A – Kemi B

Matematik A

Matematik har i sig selv intet med naturen at gøre, men er abstrakt og logisk opbygget af definitioner og sætninger, som kan bevises. Da der i matematikken indgår tal, sammenhænge og former, kan matematikken dog bruges til at opstille modeller til beskrivelse af fænomener inden for både de naturvidenskabelige fag og samfundsfag. I matematikken i gymnasiet indgår derfor dels den rene matematik med bevisførelser, dels anvendelser med opstilling af modeller inden for andre fagområder.

Fysik A

Fysik indebærer bl.a. læren om naturen i den bredeste betydning. Det vil sige fra et studie af altings byggesten i atom- og kernefysik til et samlet overblik over universets fortid og fremtid under emnet kosmologi.  I fysikken behandles fænomener i virkeligheden ved hjælp af nogle vigtige nøglebegreber, som fx energi, kræfter, bølger og atomer

Du lærer, at analysere og løse fysiske problemstillinger, udføre eksperimenter med efterfølgende behandling af data med brug af IT og gøre rede for fysiske teorier og metoder. Fysik er forudsætningen for et samfunds teknologiske og videnskabelige udvikling.

Kemi B

Ordet ”kemi” betragtes ofte, i journalistiske sammenhænge som negativt. Kemi er dog meget andet end det. Kemi bidrager blandt andet til udviklingen af nye materialer, nye lægemidler og forbedringer af eksisterende stoffer. Indsigt i denne viden, opnås igennem teori og praktiske øvelser, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med de kemiske forbindelser. En del af denne indsigt vil være dagligdags relateret, f.eks. i form af kemi i hjemmet, olieprodukter og redox kemi.

Oversigt over fagenes niveau

Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet

Samspil mellem studieretningsfagene

En del af undervisningen kan foregå på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Undervisningen kan tillige beskæftige sig med det samme emne ud fra forskellige faglige vinkler, således at fagene understøtter hinanden. Fx. kan arbejdet med modeller og statistik i matematik indgå i behandlingen af forsøgsresultater og eksperimentelt arbejde i de to andre fag samt i arbejdet med studieretningsprojekter.

Generelt

En del af undervisningen kan foregå uden for gymnasiet via ekskursioner til forskellige mål – afhængigt af holdets fokus.

Med denne studieretning kan du få opfyldt dine adgangsbetingelser til alle videregående naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Du kan også vælge at tone studieretningen humanistisk.

 

Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk.