Biotek A – Mat A – Fysik B

Denne studieretning er for dig, som senere ønsker at søge ind på et natur- eller sundheds videnskabeligt uddannelsesforløb eller blot ønsker en dybere indsigt i bioteknologiske landvindinger inden for bl.a. forskning, miljø, sygdomsbekæmpelse og produktion af fødevarer.

Bioteknologi er en ny gren inden for det naturvidenskabelige område. Og i dag er Danmark blandt de førende hvad angår bioteknologiske virksomheder – tænk blot på insulinproducenten Novo Nordisk.

Har du lyst til at finde svar på følgende spørgsmål, er denne studieretning noget for dig:

 

  • Hvad er genmodificerede organismer og hvordan kan de udnyttes i forskning, produktion og sygdomsbekæmpelse?
  • Hvordan kan man udnytte viden om DNA i fx slægtskabsundersøgelser og sygdomsbehandling?
  • Hvordan kan man fremstille nye lægemidler – hvilke principper arbejder man efter?
  • Hvad er enzymer, og hvor bruges de?
  • Kan man genetisk ændre et befrugtet æg?
  • Hvorfor kan bakterier være så farlige og hvordan bekæmper vi en infektion?
  • Hvordan kan man diagnosticere visse sygdomme vha. bioteknologien?
  • Hvad kan stamceller bruges til?

 

I løbet af studietiden vil du komme på ekskursioner, hvor du vil opleve hvordan bioteknologien anvendes på fx forskningsinstitutioner.

Matematik A

Matematik har i sig selv intet med naturen at gøre, men er abstrakt og logisk opbygget af definitioner og sætninger, som kan bevises. Da der i matematikken indgår tal, sammenhænge og former, kan matematikken dog bruges til at opstille modeller til beskrivelse af fænomener inden for både de naturvidenskabelige fag og samfundsfag. I matematikken i gymnasiet indgår derfor dels den rene matematik med bevisførelser, dels anvendelser med opstilling af modeller inden for andre fagområder.

Bioteknologi A

Faget giver kompetence svarende til kemi og biologi på B-niveau. Der sættes specielt fokus på stofområder og arbejdsmetoder, som universiteter, forskningsinstitutioner og sundhedsorienterede dele af industrien forventes at efterspørge i fremtiden, og faget giver en solid baggrundsviden til videregående uddannelser indenfor sundhedsområdet som f.eks. læge, sygeplejerske, bioanalytiker, tandlæge, dyrlæge og veterinærsygeplejerske. Blandt fagets emner er dels klassisk biologi som fx cellelære, fysiologi, DNA og genteknologi og dels mere kemiske emner som fx organisk kemi og fremstilling af lægemidler.

Fysik B

Fysik indebærer bl.a. læren om naturen i den bredeste betydning. Det vil sige fra et studie af altings byggesten i atom- og kernefysik til et samlet overblik over universets fortid og fremtid under emnet kosmologi.  I fysikken behandles fænomener i virkeligheden ved hjælp af nogle vigtige nøglebegreber, som fx energi, kræfter, bølger og atomer Du lærer, at analysere og løse fysiske problemstillinger, udføre eksperimenter med efterfølgende behandling af data med brug af IT og gøre rede for fysiske teorier og metoder. Fysik er forudsætningen for et samfunds teknologiske og videnskabelige udvikling.

Oversigt over fagenes niveau
alt="Billedet viser hvilke fag, man har på hvilke niveauer i studieretningen"
Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet
alt="billedet viser en oversigt over, hvornår man har hvilke fag i løbet af 1., 2. og 3. g"

Samspil mellem studieretningsfagene

Mulighederne for samspil mellem studieretningsfagene er store. Fx kan bioteknologi give forståelse for den biologiske baggrund for kræftcellers opståen og udvikling og fysik kan bidrage med strålingens betydning inden for kræftbehandling. Og matematik kan bidrage med viden i forbindelse med præsentation og brug af data.

Generelt

Det forventes at du i løbet af studietiden kommer på besøg på virksomheder og/eller uddannelsesinstitutioner. Det kan fx være på Århus Universitet, SDU, AU, Foulum (Husdyrforsøg), Biodiesel, fertilitetsklinikken (Brædstrup) eller Novozymes. Med relevante valgfag vil denne studieretning bl.a. opfylde adgangsbetingelser til alle sundhedsuddannelser og andre lange naturvidenskabelige uddannelser. Du kan også vælge at tone studieretningen med humanistisk-samfundsvidenskabelige valgfag.   Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk.