Biologi A – Kemi B

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i menneskekroppen og naturen og kan lide at lære ved at have tingene i hænderne. Både biologi og kemi er eksperimentelle fag, og du vil derfor få egne erfaringer i såvel laboratoriet som på ekskursioner med den teori du lærer.

Med udgangspunkt i eksperimenter vil vi bl.a. diskutere, hvad sundhed er, hvordan vi passer på vores miljø og hvordan man arver egenskaber.

Samarbejdet mellem biologi og kemi vil især tage udgangspunkt i emner inden for menneskekroppen og vores miljø.

I undervisningen behandler vi aktuelle problemstillinger og undersøger de mekanismer, der ligger bag. Du vil få en indsigt i og forståelse af de grundlæggende biologiske processer på flere niveauer –  fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer.

Biologi og kemi giver også gode muligheder for samspil med andre fag. Matematik indgår i behandling af resultater fra eksperimenter fx med vækstmodeller, statistik og populationsgenetik. Andre muligheder for tværfagligt samarbejde kan eksempelvis være idræt der fokuserer på fysisk aktivitet, energiomsætning og træning.

Har du lyst til at finde svar på følgende spørgsmål, er denne studieretning noget for dig

  • Hvad er sund kost og hvordan påvirker motion vores helbred?
  • Hvordan fungerer naturen i balance og ved menneskelig påvirkning?
  • Hvordan behandler vi sygdomme, og hvordan fremstilles lægemidler?
  • Hvad er din blodtype og hvordan nedarves genetiske sygdomme?
  • Hvordan påvirker hormonforstyrrende stoffer os og det omgivende miljø?
  • Hvordan producerer man alkohol og hvordan påvirker det kroppen?
  • Hvilken rolle spiller kemi i dagligdagens mad, medicin, kosmetik og vores miljø?

Med denne studieretning bliver du godt klædt på til en række videregående uddannelser inden for naturvidenskab, biologi, medicin, miljø og sundhed.

Biologi A

I biologi vil du komme til at beskæftige dig med de levende organismers opbygning, funktion og samspil. Du skal arbejde med gener og livets udvikling, med sundhed og sygdomme, med kost og motion, med naturens dyre og planteliv. Du kommer også til at arbejde med, hvordan biologisk viden bruges i den bioteknologisk produktion og i medicinsk forskning.

Kemi B

Alt i den biologiske og materielle verden udgøres af stoffer, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemi vil give dig en forståelse for, hvordan stoffer er opbygget, hvilke egenskaber de har og hvordan stofferne reagerer og fremstilles. Kemi er en del af dagligdagen. Vi oplever den i mad, medicin, kosmetik og i miljøet. Fagene arbejder ofte sammen i forbindelse med den store skriftlige opgaver i 3g (SRP). Du kan fx skrive opgave om økotoksikologi og giftige stoffer i miljøet.

Oversigt over fagenes niveau
alt="Billedet viser hvilke fag, man har på hvilke niveauer i studieretningen"
Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet
alt="billedet viser en oversigt over, hvornår man har hvilke fag i løbet af 1., 2. og 3. g"