Musik A – Matematik A

Denne studieretning er en musisk studieretning for dig, der kan lide musik og samtidig er matematisk orienteret. Her møder du musikken i både teori og praksis.

 

 

Musik A

I musik udtrykker vi os i musik ved at spille og synge og om musik ved at lytte og analysere. Vi arbejder også skriftligt med musikken – mest med at lave arrangementer af numre. Når vi spiller og synger bruges både kroppen, stemmen og forskellige instrumenter. Vi optræder også for resten af gymnasiet i forskellige sammenhænge. Vi lytter til musik fra mange forskellige tider og steder og analyserer og diskuterer den. Det træner den musikalske opmærksomhed og gør oplevelsen større. Derfor arbejder vi med musikhistorie (fra Bach til Bruno Mars) og musikteori (noder, akkorder, skalaer og rytmer).
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at vælge en studieretning med musik.

Matematik A

Matematik har i sig selv intet med naturen at gøre, men er abstrakt og logisk opbygget af definitioner og sætninger, som kan bevises. Da der i matematikken indgår tal, sammenhænge og former, kan matematikken dog bruges til at opstille modeller til beskrivelse af fænomener inden for både de naturvidenskabelige fag og samfundsfag. I matematikken i gymnasiet indgår derfor dels den rene matematik med bevisførelser, dels anvendelser med opstilling af modeller inden for andre fagområder.

Oversigt iver fagenes niveau

Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet