Musik A – Engelsk A

Studieretningen er for dig, der gerne vil fokusere på sprog, litteratur og kultur i den engelsksprogede verden og du vil derfor få udviklet dine mundtlige og skriftlige kompetencer i ikke mindst engelsk. Det musiske aspekt er selvsagt lige så centralt i denne studieretning og her møder du derfor musikken i både teori og praksis.

 

Musik A

I musik udtrykker vi os i musik ved at spille og synge og om musik ved at lytte og analysere. Vi arbejder også skriftligt med musikken – mest med at lave arrangementer af numre. Når vi spiller og synger bruges både kroppen, stemmen og forskellige instrumenter. Vi optræder også for resten af gymnasiet i forskellige sammenhænge. Vi lytter til musik fra mange forskellige tider og steder og analyserer og diskuterer den. Det træner den musikalske opmærksomhed og gør oplevelsen større. Derfor arbejder vi med musikhistorie (fra Bach til Bruno Mars) og musikteori (noder, akkorder, skalaer og rytmer). Der kræves ikke særlige forudsætninger for at vælge en studieretning med musik. Vi bruger portalen Musicality til at lære dig alt om noder og musikteori.

Engelsk A

Du vil komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.

Oversigt over fagenes niveau
alt="Billedet viser hvilke fag, man har på hvilke niveauer i studieretningen"
Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet
alt="billedet viser en oversigt over, hvornår man har hvilke fag i løbet af 1., 2. og 3. g"