Eng A – Tysk A – Samf B

Studieretningen er en humanistisk sproglig studieretning med de 2 fortsættersprog engelsk og tysk på A-niveau. Studieretningen er for dig, der gerne vil fokusere på sprog, litteratur og kultur i den engelsk- og tysksprogede verden. I en globaliseret verden er evnen til at kunne kommunikere på mere end ét fremmedsprog vigtigt. Du vil derfor få udviklet dine mundtlige og skriftlige kompetencer inden for mindst to fremmedsprog, samtidig med at du får et godt indblik i engelsk- og tysktalende landes samfundsforhold, historie og kultur. Dette kombineres med samfundsfag, der vinkler til politiske, sociale og økonomiske aspekter i både England, Tyskland og Danmark.

Engelsk A

Du vil komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.

Tysk A

Med tysk A stifter du bekendtskab med det sprog, som i Europa har flest modersmålstalende, og som også er et verdenssprog. Du vil få udbygget dine evner til at tale, forstå, læse og skrive tysk. Der vil blive arbejdet med emner, hvor både litterære og ikke-litterære tekster indgår, samt film og elektroniske medier. Du vil få kendskab til tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold med hovedvægten på Tyskland efter 1945. Der er naturligvis mulighed for studierejse til et tysktalende land. I 2.g har vi endvidere mulighed for at sende et studieretningshold på udvekslingsophold på en skole i Slesvig-Holsten.

Samfundsfag B

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Ungdomskultur, mediernes betydning, hvorfor folk stemmer som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

Oversigt over fagenes niveau
alt="Billedet viser hvilke fag, man har på hvilke niveauer i studieretningen"
Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet
alt="billedet viser en oversigt over, hvornår man har hvilke fag i løbet af 1., 2. og 3. g"

Samspil mellem studieretningsfagene

I løbet af de knap tre år vil du i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af en række tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen. Eksempler på sådanne forløb kunne være:
  • Ungdomskultur
  • Krop og kultur
  • Velfærd og familieliv
  • Overvågning og terrorisme
  • Politisk kultur, f.eks. i forbindelse med aktuelle parlamentsvalg
  • Aktuelle politiske emner – skotsk uafhængighed, ”Wir schaffen das” osv.
  • EU eller ikke EU – Brexit!
  • Eksempler på verdenslitteratur
Du vil få mulighed for at komme på studietur og ekskursioner, hvor du kan bruge dine sprogfærdigheder og opleve landenes kultur. Skolen tilbyder også filmarrangementer, teaterforestillinger og deltagelse i konkurrencer i alle tre fag. Hvis din force er sprog, kan du her øge dine forudsætninger for at søge ind på videregående uddannelser med sprogligt islæt. Alt efter interesse giver denne studieretning med 3 valgfag dig mulighed for at tone din studieretning i naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning eller at vælge et kreativt valgfag.   Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk.