Eng A – Spansk A – Tysk B

Studieretningen er en humanistisk sproglig studieretning med fortsættersprogene engelsk og spansk på A-niveau og tysk på B-niveau. Samtidig er dette den eneste studieretning med matematik på C-niveau. Alle andre indeholder matematik på mindst B-niveau. Studieretningen er for dig, der gerne vil fokusere på sprog, litteratur og kultur i primært den engelsk- og spansksprogede verden. I en globaliseret verden er evnen til at kunne kommunikere på mere end ét fremmedsprog vigtigt. Du vil derfor få udviklet dine mundtlige og skriftlige kompetencer inden for tre fremmedsprog, samtidig med at du får et godt indblik i de respektive landes samfundsforhold, historie og kultur.

Spansk A

Via et begyndersystem og senere temalæsning (6-8 temaer fordelt på 2. og 3. g) lærer du at føre en basal samtale på spansk samt at skrive et grammatisk velfunderet sprog. Der arbejdes med temaer fra både Spanien og Latinamerika – fx tyrefægtning, fodbold og menneskerettigheder. I 2.g er Spanien ofte rejsemål for spanskelevers studierejse, og for såvel studieretningshold som valgfagshold arrangeres hvert år en aften med spanskinspireret mad og dans.

Engelsk A

Du vil komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.

Tysk B

Med tysk B stifter du bekendtskab med det sprog, som i Europa har flest modersmålstalende, og som også er et verdenssprog. Du vil få udbygget dine evner til at tale, forstå, læse og skrive tysk. Der vil blive arbejdet med emner, hvor både litterære og ikke-litterære tekster indgår, samt film og elektroniske medier. Du vil få kendskab til tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold med hovedvægten på Tyskland efter 1945.

Oversigt over fagenes niveau
alt="Billedet viser hvilke fag, man har på hvilke niveauer i studieretningen"
Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet
alt="billedet viser en oversigt over, hvornår man har hvilke fag i løbet af 1., 2. og 3. g"

Samspil mellem studieretningsfagene

I løbet af de tre år vil du i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen. Eksempler på sådanne forløb kunne være:
  1. Ungdomskultur på tværs af landene
  2. Olivendyrkning i Spanien
  3. ”Spanglish-kulturer”
  4. Familiestrukturer i hhv. engelsk-, tysk- og spansktalende lande
  5. Krop og kultur
  6. Verdenslitteratur fra de tre lande
  7. Aktuelle emner som løbende opstår i medier og samfundsdebatten
  8. Kulturelle markører inden for musik og åndsliv

Generelt

Skolen tilbyder filmarrangementer, teaterforestillinger og deltagelse i konkurrencer samt samarbejde med Syddansk Universitet. Hvis din force er sprog, kan du her øge dine forudsætninger for at søge ind på videregående uddannelser med sprogligt islæt. Alt efter interesse giver denne studieretning med 3 valgfag dig mulighed for at tone din studieretning i naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning eller at vælge et kreativt valgfag. Adgangsbetingelserne til de videregående uddannelser indenfor studieretningens område er opfyldt med passende valgfag. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk.