Eng A – Fransk A – Samf B

Studieretningen er en humanistisk sproglig studieretning med fortsættersprogene engelsk og fransk. Studieretningen er for dig, der gerne vil fokusere på sprog, litteratur og kultur i den engelsk- og fransksprogede verden. I en globaliseret verden er evnen til at kunne kommunikere på mere end ét fremmedsprog vigtigt. Du vil derfor få udviklet dine mundtlige og skriftlige kompetencer inden for mindst to fremmedsprog, samtidig med at du får et godt indblik i engelsk- og fransktalende landes samfundsforhold, historie og kultur. Dette kombineres med samfundsfag, der vinkler til politiske, sociale og økonomiske aspekter.

Engelsk A

Du vil komme til at stifte bekendtskab med engelsk som verdenssprog og derfor møde mange varianter af engelsk. Som dansker kan du på forhånd tale et forståeligt engelsk, men med engelsk på højeste gymnasieniveau er målet, at du skal tale og skrive et grammatisk korrekt og nuanceret engelsk. Du vil komme til at arbejde med et bredt udvalg af nye og gamle litterære tekster, ikke-litterære tekster som fx avisartikler, mediestof og nye udtryksformer i de elektroniske medier. Engelsk vil naturligvis være et oplagt fag for studierejse og ekskursioner, ligesom gæsteforelæsere fra engelsktalende lande bliver indbudt på skolen.

Fransk A

Via et begynderforløb og senere emnelæsning lærer du at føre en samtale på fransk samt at skrive et grammatisk velfunderet sprog. Der arbejdes med temaer fra både Frankrig, Canada og Afrika – fx mode, indvandring og ytringsfrihed, sproglig og kulturel identitet i Canada. I 1.g tager vi på udveksling til vores samarbejdsgymnasium i Metz. Desuden arrangeres hvert år en franskaften med franskinspireret mad, og af og til tager vi i biografen for at se en ny fransk film.

Samfundsfag B

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Ungdomskultur, mediernes betydning, Hvorfor stemmer folk som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

Oversigt over fagenes niveau
alt="Billedet viser hvilke fag, man har på hvilke niveauer i studieretningen"
Modulfordelingen over de tre år i gymnasiet

alt="billedet viser en oversigt over, hvornår man har hvilke fag i løbet af 1., 2. og 3. g"

Samspil mellem studieretningsfagene

I løbet af de tre år vil du i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen for at give dig den bedst mulige indsigt i, hvordan fagene kan understøtte og berige hinanden. Eksempler på sådanne forløb kunne være:
  • Ungdomskultur på tværs af landene
  • Vindyrkning i Frankrig
  • Familiestrukturer i engelsk- og fransktalende lande
  • Krop og kultur
  • Velfærdssystemer
  • Politiske forskelle
  • Medierne rolle

Generelt

Skolen tilbyder filmarrangementer, teaterforestillinger og deltagelse i konkurrencer samt samarbejde med Syddansk Universitet. Hvis din force er sprog, kan du her øge dine forudsætninger for at søge ind på videregående uddannelser med sprogligt islæt. Alt efter interesse giver denne studieretning med 3 valgfag dig mulighed for at tone din studieretning i naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning eller at vælge et kreativt valgfag. Adgangsbetingelserne til de videregående uddannelser indenfor studieretningens område er opfyldt med passende valgfag.     Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk.