Matematik

Metoder i matematik
Særligt for matematikfaget er, at det kan spille tre roller; der kan arbejdes i matematik, med matematik og om matematik. I løbet af matematikundervisningen præsenteres fagets roller, fordi arbejdet med matematikkens metoder er indarbejdet i den daglige undervisning.

At arbejde i matematik svarer til at anvende matematikkens metoder til at opnå viden om matematikkens genstand. Der arbejdes her med den rene matematik. Anvendes matematikken som et værktøj i andre fag/aktiviteter, taler vi om at arbejde med matematik. Hvis matematikken studeres som en genstand der undersøges med metoder fra andre fag, arbejdes der om matematik.

Herunder ses en skematisk oversigt over i-, med-, og om matematik. Du kan supplere med artiklen ”Metoder og basal videnskabsteori” (link: https://lmfk.dk/artikler/data/artikler/1903/1903_26.pdf) hvor indholdet af den skematiske oversigt er forklaret i flere detaljer. (Modellen er udarbejdet af Jens Christian Larsen og er hentet fra regionalmøde matematik den 14/11 2019)


Basal videnskabsteori i matematik
Basal videnskabsteori kan opfattes som en refleksion over de konkrete metoder der anvendes i det faglige arbejde og det kan være praktisk at opbygge denne refleksion via begrebspar. Det kan fx være begrebsparrene; ”empirisk – analytisk” (forskellen på, om kilden til ens viden er erfaring eller logisk slutning), ”kvantitativ – kvalitativ” (forskellen på, om data der arbejdes med er sammenlignelige eller ej), ”induktiv – deduktiv” (forskellen på, om der laves en slutning fra det konkrete tilfælde til generelle principper eller omvendt) eller ”eksperimentel-observationel” (forskellige måder at indsamle empiri på).