Metodiske tilgange_oversigt

Nedenfor ser du en model, der overordnet inddeler de metodiske tilgange i enten empiriske eller teoretiske. Du skal være opmærksom på, at modellen er en forsimpling, fordi vi i praksis ofte kombinerer de to tilgange. Fx under den hypotetisk deduktive metode på naturvidenskab, eller når vi på humaniora eller samfundsfag kombinerer egne data og analyser med den teori, der findes på området. Ofte er denne teori netop blevet til på baggrund af empiriske undersøgelser og analyser. Kør pilen henover for at få en forklaring:

(bygger på Fredericia Gymnasiums Skrivemetro)