Basal videnskabsteori_oversigt

I arbejdet med videnskabsteori i fagene og de faglige samspil anvender vi bogen ”Basal videnskabsteori” af Larsen og Skov (2017). I bogen udfoldes de centrale begreber og fakulteternes overordnede metoder.

Her på siden finder du en oversigt over de centrale videnskabsteoretiske begreber, du har mødt i de faglige samspil. Dem skal du sammen med den videnskabelige basismodel bruge, når du sammensætter din undersøgelse i opgaven og forbereder dit mundtlige oplæg. Du skal selvfølgelig også huske at inddrage de relevante faglige metoder, som du kender fra undervisningen i fagene.

FORLØB

VIDENSSKABELIG TILGANG

HVOR FINDER JEG MERE?

FS 1: NV

-Hypotese (den naturvidenskabelige metode)

-Forsøgsdesign (variabelkontrol) og fejlkilder

Basal videnskabsteori s. 27-30
-Kvalitative og kvantitative data Basal videnskabsteori kap. 6

-Forsøgsdesign (variabelkontrol) og fejlkilder

 

Basal videnskabsteori kap. 6

FS 2: AP

-Sproglige analysemodeller

 

FS 3: Digital dannelse

-SME-modellen Skrivemammut under ‘digital dannelse’

-Videnskab vs. fake news

 

Basal videnskabsteori kap. 1

FS 4: DHO

-Den videnskabelige basismodel

Skrivemammut under ‘Videnskabsteori’

 

FS 5:

-Den videnskabelige basismodel Se ovenfor
-Teorier og forklaringer

Basal videnskabsteori s. 2. og 4.

 

FS 6: SRO

-Emperi (emperisk-analytisk) Basal videnskabsteori kap. 3 0g fagrelevante kapitler 6, 7 eller 8.
-Induktion og deduktion (hypotetisk deduktiv metode) Basal videnskabsteori s. 27-30
-Fagenes metoder

Se fagrelevante kapitler

 

FS 7: Studierejse

-Emperi: kvalitative og kvantitative data (tag ud i den skønne verden og undersøg den!) Se om relevante fags metoder, kap. 6, 7 eller 8.
-Findes der videnskabelig sandhed?

Basal videnskabsteori kap. 5.

 

FS 8: Innovation

-Videnskabsetik

Basal videnskabsteori kap. 9

 

FS 9: SRP

Ved den mundtlige præsentation lægges der vægt på din evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation eventuelt valg af ét fag.