Den videnskabelige basismodel

Videnskabsteori anvendes i videnskabeligt arbejde til at vurdere og kvalificere de undersøgelser, analyser og metoder, man bruger til at besvare et spørgsmål af faglig karakter. Videnskabsteori er dermed en uundgåelig del af en videnskabelig tilgang til fagligt stof, hvilket du skal have i de faglige samspil. Det er med andre ord videnskabsteorien, der sikrer kvaliteten af dit arbejde. Videnskabsteori indgår både som en del af det indledende arbejde med forløbene og opgaverne og som en del af din mundtlige præsentation af DHO, SRO og SRP. Ligeledes kan videnskabsteoretiske overvejelser også indgå som en del af selve opgaverne.

I tilgangen til videnskabsteori anvender vi den videnskabelige basismodel, bearbejdet efter Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell (2014), som er vist nedenfor.

Ved at gennemgå modellens fire faser finder du frem til, om undersøgelsen kan gennemføres, og om den kan gennemføres på et tilstrækkeligt objektivt og videnskabeligt grundlag.

Forklaring til modellen: 

  1. Hvilket spørgsmål Vær opmærksom på, at du skal kunne besvare spørgsmålet inden for opgaven. Det betyder, at du skal kunne formulere dit spørgsmål præcist. Hvad ønsker du præcist at arbejde med?
  2. Hvordan gå til det? Hvilke teorier eller metoder vil du anvende for at kunne besvare dit spørgsmål? Tilgangene er forskellige alt efter de fag, der indgår som en del af undersøgelsen. Et eksperiment er eksempelvis tilrettelagt og udført forskelligt, alt efter om det foretages i faget fysik eller psykologi. Hvilke materialer vil du anvende, for at kunne besvare dit spørgsmål?
  3. Hvorfor gøre det sådan? Det er i løbet af denne vurdering, at de videnskabsteoretiske overvejelser for alvor går i gang. Du kan se mere i de relevante kapitler i bogen ”Basal Videnskabsteori”. Hvorfor har du valgt at anvende de materialer, teorier og/eller metoder til at gennemføre din undersøgelse?
  4. Hvad kan gå galt? Et valg af en metode medfører også visse begrænsninger. Får du det hele med i sin undersøgelse, når du anvender de valgte tilgange, eller er der perspektiver, du ikke får undersøgt? Selve validiteten eller gyldigheden af din undersøgelse afhænger af, om du kan være tilstrækkelig grundig eller objektiv i denne del af undersøgelsens fase.  Måske viser det sig, at det overordnede spørgsmål slet ikke kan besvares. I så fald må du tilbage til 1.spørgsmål.  Hvilke styrker og svagheder er der ved de materialer, teorier og/eller metoder, som du har udvalgt til at gennemføre sin undersøgelse? Her er det nødvendigt at træde et skridt tilbage og betragte dit arbejde ’udefra’.

På denne video kan du se Esben Nedenskov Petersen gennemgå den videnskabelige basismodel: Se videoen her