Sammenhæng i teksten

Ligesom det er vigtigt, at dit skriftsprog er godt, så er det også vigtigt, for at du får skrevet en god opgave, at der er en stærk sammenhæng i din tekst.

Sammenhæng mellem indledning og konklusion

I opgaven skal der være sammenhæng imellem indledning og konklusion. I indledningen præsenterer du opgaven. Hvad skal besvares? Hvordan vil du besvare det? Og hvilke begrænsninger kan der være i dine muligheder for at kunne besvare opgaven? Konklusionen skal samle op på din besvarelse, således at svaret på din opgaveformulering kan læses i din konklusion. (se illustration)

Indledningen skaber forbindelse

Ligeledes skal der være en forbindelse mellem indledningen og de enkelte afsnit. Indledningen skal præsentere de taksonomisk opdelte afsnit f.eks. redegørelse, analyse og diskussion. Afsnittene skal ligeledes tydeliggøre, hvordan de besvarer en del af opgaven.

Sammenhæng mellem afsnittene

Endelig er sammenhængen mellem de enkelte afsnit også væsentlig. Den kan opnås vha. en kort indledning i hvert afsnit og/eller ved at afslutte afsnittet med en kort optakt til næste afsnit i opgaven. Således sikres den ”røde tråd” i opgaven, som bærer læseren fra indledningen frem til konklusionen og svaret på opgaveformuleringen.