Korrektur

Det er meget vigtigt, at du bruger tid på at rette din opgave igennem, efter du er færdig med at skrive. Sæt gerne en hel dag af til dette, fordi du bedre kan se dine egne fejl, dagen efter du har skrevet. Du kan gå frem efter disse punkter, de fleste kan du finde anvisninger omkring her på Skrivemammutten:

 • Ret sproglige fejl. Læs gerne højt for dig selv, så opdager du flere fejl.
 • Ret formalia, fx omkring din anvendelse af citater og kilder.
 • Konkroller, at du besvarer hele opgaven og argumenterer grundigt.
 • Arbejder de to fag sammen?
 • Kontroller sammenhængen mellem de enkelte afsnit.
 • Kommer de enkelte dele i den rigtige rækkefølge – og hænger det fornuftigt sammen – er der en rød tråd? Typisk skal du formulere sammenhængen imellem afsnittene.
 • Fremstår dit formål med teksten tydeligt?
 • Er der en klar sammenhæng mellem indledning og konklusion?
 • Skriver du “korrekt” i forhold til modtageren af teksten? Er dit sprog fagligt, objektivt og neutralt?
 • Hænger din argumentation sammen?
 • Er din vægtning af de forskellige dele af opgaven fornuftig?
 • Bruger du faglige begreber og notation korrekt?
 • Har jeg husket resumé/abstract? (SRO og SRP)
 • Har du husket relevante illustrationer?
 • Er layoutet overskueligt og i orden?