Kommareglerne

Mange har svært ved at sætte komma helt korrekt, men det er godt at have styr på kommareglerne. Nogle gange er kommafejl direkte meningsforstyrrende, men mange censorer vil også opfatte det som sproglig sjusk, hvis der er mange kommafejl.

Her følger de mest almindelige kommaregler, når man sætter det såkaldte grammatiske komma, som vi går ud fra her.:

 • Der skal komma mellem 2 gange kryds og bolle.
 • (hovedregel)
 • Der skal altid komma foran men.
 • Der skal altid sættes opremsningskomma.
 • fx ”Vi fik suppe, steg og is.”
 • Der skal komma omkring et navnetillæg,
 • Fx Danmarks største sø, Arresø, ligger på Sjælland
 • Der skal komma ved tiltaleord.
 • Fx ”Kan du så tie stille, Mathilde!”
 • Der skal komma ved udråbsord.
 • Fx ”Ih, hvor er den flot!”
 • Der skal komma ved spørgende tilføjelser.
 • Fx ”Det mener du ikke, vel?”
 • Der skal komma omkring selvstændige dele og parentetiske tilføjelser.
 • Der skal tit komma foran ’fordi’. (hvis hovedregel er opfyldt)
 • Der skal tit komma foran ’at’, hvis der ikke står et udsagnsord i navneform lige efter. (hvis hovedregel er opfyldt)
 • Der skal tit komma foran ’som’ og ’der’, hvis de kan byttes om. (hvis hovedregel er opfyldt)
 • Der skal tit komma foran hv-ord. (hvis hovedregel er opfyldt)

Opflytningsprøven

Selv hvis man har fundet ud af, at der skal være et komma i en sætning, kan det være svært at afgøre, hvor i sætningen det skal stå. Til det kan man bruge ‘opflytningsprøven’. Den går ganske enkelte ud på at bytte om på de to sætninger, der skal være komma imellem og se, hvor man naturligt vil dele dem. Her kommer et eksempel. Ud fra vores regler ovenfor må vi tro, at kommaet skal være foran ‘at’. Men kan det nu passe?

“De stod på hovedet, for at eleverne ikke skulle kede sig.

Når du prøver at bytte om, vil du opdage, at du er nødt til at dele sætningen foran ‘for’. Derfor skal kommaet stå der.

Test dig selv!

På dette link kan du finde kommaøvelser og teste, om du kan sætte kommaet korrekt.

https://dsn.dk/arkiv/komma/medstart/