Godt skriftsprog

At skrive godt er noget der kan trænes og læres. Her følger nogle gode råd til, hvordan du kan forbedre dit skriftsprog i en faglig opgave. Det måske vigtigste råd er at skrive og læse meget. Læsningen træner dit ordforråd og skrivningen træner dig i at sætte ordene sammen på en virkningsfuld måde.

Gode råd om sætninger:

-Skriv i et objektivt, neutralt sprog. Formuler dig så præcist som muligt.

-Skriv det vigtigste først

-Variér sætningslængden

-Indled sætninger forskelligt

-Skriv hovedsætninger fremfor mange indskudte eller underordnede led.

-Skriv hele sætninger med både subjekt og verballed. Påvirkning fra talesprog kan få os til at glemme grundleddet. Fx “(Det) Siger også noget om vigtigheden af en jævn fordeling…”

-Skift ikke mellem nutid og datid i samme afsnit.

-Undgå gentagelser. Det gælder både mange gentagelser af samme ord og gentagelse af hele sætninger.

-Undgå sproglige klichéer. Fx

-Brug ikke parenteser.

(Rådene er baseret på Lise Ludvigsens “Studievaner på stx”, Systime)