Faglig argumentation

Dig som skribent

I gymnasiet er din rolle som skribent først og fremmest faglig og saglig. Det, der vægtes, er din evne til at behandle et emne fagligt og objektivt på forskellige vidensniveauer fra redegørelsen, som er den mest enkle, til en vurdering.

Din egen uforbeholdne mening om en tekst eller et emne har ikke i sig selv stor værdi. Det er måske en lidt anderledes rolle, end du kender fra folkeskolen, for når du skriver i gymnasiet skal du være objektiv og underbygge det du skriver med faglige argumenter.

Toulmins model

Toulmins model er velegnet til at illustrere den faglige argumentation. Dine resultater i analysen og din fortolkning vil svare til de påstande, du fremsætter i opgaven. Belæggene er de dokumentationer, du kan fremføre for din påstand, fx citater fra en tekst eller resultater fra et forsøg. Hjemlen, eller den almengyldige regel, du bygger dit argument på, vil så være fagets metode eller måde at danne viden på. I danskfaget vil en sådan hjemmel kunne være, at en god fortolkning skal kunne underbygges konkret i teksten.

Faglig argumentation

Det siger næsten sig selv, men faglig argumentation er – faglig. Det vil sige, at du skal bruge det fagsprog, der knytter sig til faget. Faglige begreber er en måde at tale præcist om et fagligt stof, fordi der til begreberne knytter sig en helt specifik forståelse, som andre i den samme faglige kontekst umiddelbart forstår. At være faglig vil også sige, at du bruger fagets måde at argumentere på. Det betyder fx i en tekstanalyse, at du dokumenterer dine fortolkninger af (påstande om) teksten med citater.

I danskoplægget vil det fx sige, at det er helt ok at tale om, at tekstens ‘tomme pladser’ inviterer læseren ind i teksten for derefter at vise med citater fra novellen, hvor man ser de tomme pladser. Til gengæld er det ikke fagligt i en analyse at argumentere med, at ‘hovedpersonen opfører sig mærkeligt – sådan ville min mor aldrig gøre’.

I det naturvidenskabelige argument vil det ofte betyde, at du har brug for en argumentationsrække. Denne kan du med fordel prøve at putte i ‘kasser’ og illustrere i din opgave. Du kan ikke fremføre et godt sammenhængende argument for den ønskede sammenhæng, hvis du ikke kan lave et grafisk overblik. Omvendt er det grafiske overblik en god hjælp, når du skal sætte din argumentation sammen i tekst eller tale. Husk særligt fokus på overgangene mellem kasserne.