Akademisk skrivning og faglig formidling

I DHO, SRO og SRP skal du skrive akademisk og have fokus på at din undersøgelse og resultater bliver formidlet til læseren.

At formidle vil sige at gøre noget forståeligt og klart. Din opgave er egentlig rettet mod en ‘fagligt interesseret læser på gymnasieniveau’. Derfor skal du sørge for at din opgave er veldisponeret, sammenhængende og sprogligt klar, så den er forståelig for denne type læser.

Samtidig skal du skrive akademisk, det vil sige at du underbygger de resultater, du kommer frem til på en fagligt forsvarlig måde. Dine fortolkninger eller din databehandling må ikke fremstå som påstande, du skal argumentere fagligt for, hvordan du er kommet frem til dem. I den forbindelse skal du anvende relevant fagsprog og overholder de formalia, der findes for opgaven, fx omkring citater og henvisninger.

Faglig argumentation kan i grove træk skitseres ved hjælp af Toulmins argumentationsmodel. Jo bedre du sørger for at argumentets dele er til stede og beskrevet i opgaven, jo stærkere står din faglige argumentation.