Humaniora

Skriv dig frem til viden på de høje niveauer

I de humanistiske fag arbejder man med studiet af det menneskelige og af menneskets frembringelser, fx indenfor kultur, sprog, kunst, litteratur m.m. Målet med humanistiske undersøgelser er at nå til en højere form for forståelse og vejen til dette går primært igennem analyse, fortolkning og vurdering.

En humanistisk undersøgelse skal gå igennem forskellige niveauer af viden. Fra de mere enkle og grundlæggende mod de højere og mere sammensatte. Disse niveauer forstår vi som regel ud fra en videnstrappe, beskrevet af den amerikanske psykolog og professor i pædagogik, Benjamin Bloom. Den kaldes Blooms taksonomi.

En problemformulering eller en opgaveformulering i større humanistiske opgaver vil typisk være bygget op omkring Blooms taksonomi. Derfor er det en fordel for dig at kende denne taksonomi, for den kan hjælpe dig til at forstå, hvordan du kan lave en opgavebesvarelse på højt niveau og hvorfor, det er vigtigt, at du svarer på alle punkter eller spørgsmål i din opgave- eller problemformulering. Men du skal også tænke på, at det er vigtigt, at din opgave ikke har sin hovedvægt på de lavere taksonomiske niveauer, så du fx bare redegøre for det faglige stof eller skriver en form for ‘lærebog’ om emnet.

Blooms taksonomi

Taksonomien er originalt opdelt i seks niveauer (se illustration), men forenkles ofte til tre trin for overskuelighedens skyld:

  1. Det redegørende niveau. (Viden og forståelse af viden)
  2. Det analytiske niveau. (Nedbryde stoffet dets enkeltdele, afdække forholdet mellem de enkelte dele og se underliggende/gennemgående strukturer og sammenhænge).
  3. Det vurderende niveau. (En selvstændig diskussion,  vurdering og perspektivering af det behandlede materiale).

Som nævnt svarer dette til opbygningen af de fleste opgave- og problemformuleringer i de humanistiske fag. Her på Skrivemammutten kan du under de store opgaver (DHO, SRO og SRP) læse mere om, hvordan du skriver på disse niveauer.