Forskel på fagene

Fagene stiller forskellige krav

Du tænker måske ikke så meget over det i det daglige, men gymnasiets fag er ret forskellige – ikke mindst, når det kommer til, hvordan man skriver en faglig opgave. Gymnasiets fag er inddelt i tre forskellige fakulteter. Det naturvidenskabelige, det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultet. Ordet fakultet kommer af latin og betyder egentlig ‘færdighed’ eller ‘evne’. Man kan sige, at fagene er inddelt i disse områder, fordi, de beskæftiger sig med forskellige sider af virkeligheden og går til deres undersøgelser af virkeligheden på forskellige måder. Derfor kræver det forskellige færdigheder i fx fagene fysik og dansk.

Derfor er det også vigtigt, når du skal skrive en tværfaglig opgave, måske endda en opgave, der kombinerer fag fra to fakulteter, at gøre dig tanker om, hvordan de forskellige fagligheder kan mødes. Forskellene skyldes, at fagene er inddelt i tre såkaldte ‘fakulteter’. 

 

Naturvidenskab Humaniora Samfundsvidenskab
Biologi, bioteknologi, fysik, idræt, informatik, kemi, matematik, naturgeografi. Derudover kan nogle dele af psykologi også være her. Dansk, Engelsk, Filosofi, historie, oldtidskundskab, psykologi, religion, spansk, tysk, fransk, latin – dertil kommer de kreative fag: Billedkunst, design, drama, mediefag og musik. Samfundsfag, Erhvervsøkonomi – derudover kan nogle dele af psykologi også være her.