Redskaber til skriveproces

Det bedste råd til en god skriveproces er enkelt – skriv i hele processen! På den måde undgår du at opbygge en ‘mental mur’, der gør det svært at komme i gang. Samtidig holder du tasterne ‘varme’ og dit slutresultat bliver bedre. Der er mange måder at skrive på. Grundlæggende kan de deles op i to:

De to skriveformer:

  1. Formidlende skrivning – når du skriver med henblik på formidling og aflevering.
  2. Tænkeskrivning/udforskende skrivning – skrivning der har til formål at finde stof og ideer og at strukturere. Denne form for skrivning er til dig selv om en vigtig del af skriveprocessen, som ofte bliver glemt. Derfor er det tænkeskrivningen, der er fokus på her.

Tænkeskrivning/udforskende skrivning:

Der findes en række metoder til at få ideer og strukturere stoffet. Her kommer de mest almindelige.

Brainstorm:Brainstorm er at nedskrive alle de ideer eller den viden, du kan komme i tanke om ud fra et emne eller et spørgsmål. Hvis du fx er kørt fast, så skriv det problem ned, der har stoppet dig og brainstorm. Mens du brainstormer, må du ikke være kritisk overfor dine ideer – alt skal med! Først bagefter må du begynde at udvælge og redigere ideerne.

Mindmap: Mindmappet er et kort over dine tanker og ideer. Her forbinder du dem med en streg eller en pil, så der efterhånden opstår en sammenhæng. Du kan også bruge mindmap til at arbejde videre på din brainstorm og strukturere dine ideer herfra – på den måde kan du udarbejde en egentlig disposition for din opgave.

Instruktionsvideo til mindmap: https://www.youtube.com/watch?v=r10GkiOxfDM

Hurtigskrivning:I hurtigskrivningen tager du igen udgangspunkt i en problemstilling eller et emne. Det går ud på, at du skal skrive løs i 5 minutter, uden stop eller selvkritik. Hvis du ikke ved, hvad du skal skrive, så skriv bare: “Jeg ved ikke lige hvad jeg skal skrive…”, eller hvad der falder dig ind. Pludseligt kommer der nok et nyt indfald. Som i brainstormen er det først bagefter, du må begynde at udvælge ideer og formuleringer.

Displays: Mange kan godt li’ at tegne deres ideer og tanker – det kan man gøre med displayet. Det er en grafisk fremstilling af din opgaves sammenhæng og idé i koncentreret form. Et display kan se ud på mange måder, find en form, der passer til dig – du kan se et eksempel her.

Gode råd om skriveprocessen:

  • Skriv i hele processen!
  • Skift mellem tænkeskrivning og formidlingsskrivning flere gange – så bliver dine ideer bedre.
  • Det er normalt at skrive samme tekst om flere gange og at skrive tre sider for hver side, der afleveres.
  • Skriv noter til det du læser – gerne i spørgende, kommenterende form, fordi det peger hen imod dit produkt.

Eksempel på et display