Skriveprocessen

At skrive en god opgave er en proces. Det er ikke hensigtsmæssigt bare at sætte sig til computeren og skrive løs og så aflevere, når du er færdig. Her følger fire trin, som du bør følge, når du skriver en opgave. Det er helt normalt at springe frem og tilbage mellem processerne, men du skal kun arbejde i én proces af gangen.

Det kan også være en rigtig god idé at lave en logbog til at holde styr på processen – den kan du læse mere om her.

1: Find materiale, få ideer

Begynd med at arbejde med stoffet, saml materiale, dan dig et overblik og skab struktur.

 • Læs teksten, læs om emnet. Husk at variere din læsestrategi.
 • Tag noter i teksten, skriv noter til og små udkast til tekst. Lav fx hurtigskrivning over emnet, eller formuler analytiske spørgsmål til teksten.
 • Lav brainstorm, saml den efterhånden i en mindmap, som giver dig struktur på stoffet.

2: Skriv på opgaven

 • Skriv løs på baggrund at dit materiale.
 • Undgå at rette, mens du skriver – retning bremser skriveprocessen og får dig til at miste sammenhængen. Vent med at rette til du har skrevet mindst et afsnit.
 • Stop, hvis du kører fast og bevæg dig til én af de andre processer, ellers bliver du let frustreret, fx kan du lave en ny mindmap over det problem, du er kørt fast i at skrive om.

3: Få respons

Respons er særdeles vigtigt for dit resultat. Væn dig til i alle opgaver at bruge din respons og lære af gamle fejl. Hiv fx dine gamle opgaver frem og se, hvilken respons du har fået.

 • få respons enten fra en kammerat, en lærer eller andre.
 • giv alternativt dig selv respons ved at læse teksten kritisk igennem.
 • Det er også et godt tip at læse din opgave højt for dig selv, så er det nemmere at have et kritisk øje på den.

Generelt skal responsen forholde sig til, hvor godt opgaven opfylder målene for opgaven. Du kan opstille nogle kriterier ved at kigge under ‘Sprog og formidling’ her på Skrivelinjen.

4: Ret fejl

Det er meget vigtigt, at du bruger tid på at rette din opgave igennem, efter du er færdig med at skrive. Sæt gerne en hel dag af til dette, fordi du bedre kan se dine egne fejl, dagen efter du har skrevet. Du kan gå frem efter disse punkter, de fleste kan du finde anvisninger omkring her på Skrivemammutten:

 • Ret sproglige fejl. Læs gerne højt for dig selv, så opdager du flere fejl.
 • Ret formalia, fx omkring din anvendelse af citater og kilder.
 • Konkroller, at du besvarer hele opgaven og argumenterer grundigt.
 • Arbejder de to fag sammen?
 • Kontroller sammenhængen mellem de enkelte afsnit.
 • Kommer de enkelte dele i den rigtige rækkefølge – og hænger det fornuftigt sammen – er der en rød tråd? Typisk skal du formulere sammenhængen imellem afsnittene.
 • Fremstår dit formål med teksten tydeligt?
 • Er der en klar sammenhæng mellem indledning og konklusion?
 • Skriver du “korrekt” i forhold til modtageren af teksten? Er dit sprog fagligt, objektivt og neutralt?
 • Hænger din argumentation sammen?
 • Er din vægtning af de forskellige dele af opgaven fornuftig?
 • Bruger du faglige begreber og notation korrekt?
 • Har jeg husket resumé/abstract? (SRO og SRP)
 • Har du husket relevante illustrationer?
 • Er layoutet overskueligt og i orden?