Cornell noter

Det er vigtigt at tage gode noter – både i undervisningen, under lektielæsningen og når du læser til en større opgave. Der er mindst 3 gode grunde:

Grunde til at udvikle effektive notetagningsteknikker

 1. Du glemmer mindre – normalt har man glemt ca. 50% af en tekst eller et modul inden for én time efter!
 2. Fremmer koncentration – noter kræver opmærksomhed og dermed koncentration.
 3. Gemmer eksamensmateriale – du kan finde stoffet frem til eksamen.

Sådan tager du Cornell-noter:

Der er mange forskellige måder at tage noter på. Der er ikke én bestemt metode, som passer på alle elever, men Cornellmetoden har vist sig særdeles effektiv.

Cornell-systemet er både et notetagnings- og et læringssystem. Der er seks trin i det.

Trin 0: Tag en beslutning

Begynd med at vurdere på hvilken måde, du får brug for den information, du skal tage noter til. Er informationen central for faget eller din opgave, så bør du gennemgå alle processens trin. Er informationen mere til overblik, så er det måske nok at resumere indholdet i teksten. På den måde undgår du at spilde tid på noget irrelevant.

Trin 1: Notere

 1. Forbered dit notatark  (Se skabelon nedenfor) ved at lave en tabel med to kolonner. Den venstre kolonne skal fylde ca. en tredjedel, mens de resterende 2/3 er til at notere på. Brug kun den ene side af hvert ark, hvis du skriver i hånden på papir.
 2. Opsummér og parafrasér (gentag med dine egne ord) de fakta og idéer, der præsenteres. Notér definitioner som de bliver sagt eller skrevet.
 3. Angiv emneskift med overskrifter eller ved at lave plads mellem de forskellige emner.
 4. Nummerer, indryk eller lav punktopstilling med hovedpunkterne i hvert emne
 5. Gå efter sms-sætninger (korte), forkortelser og symboler. Det vil øge din hastighed, når du tager noter.
 6. Skriv læsbart så dine noter giver mening på et senere tidspunkt.

Trin 2: Stil spørgsmål

Formuler testspørgsmål baseret på den information, der er gemt i noterne og skriv dem i huskefeltet til venstre. Spørgsmålene skal fokusere på specifikke definitioner og „store idéer“. Disse spørgsmål er grundlaget for den læring, der finder sted i de næste trin.

Trin 3: Reciter

At recitere betyder, at man forklarer informationen i noterne højt for dig selv. med lyd på. Gør det med dine egne ord. Informationen skal huskes ved hjælp af testspørgsmålene i huskefeltet. Spørgsmålene fungerer som fingerpeg. At recitere får stoffet til at hænge fast – så spring ikke over her!

Fremgangsmåde:

 1. Dæk noterne i det store notatfelt. På computeren kan du gøre teksten hvid, mens du på papir bare kan dække kolonnen med et andet ark.
 2. Brug fingerpegene i huskefeltet til at stimulere din hukommelse og fremsig den relevante information.
 3. Tjek dine svar. Dette giver dig umiddelbar feedback på, hvor godt du har lært eller er i stand til at genkalde dig informationen. Hvis du har svært ved at genkalde informationen eller hvis dine svar er ukorrekte, så øv dig og fremsig igen.

Trin 4: Reflekter

 1. Refleksion betyder at tænke over den viden, du er ved at lære.
 2. En måde at reflektere på er ved at lede efter forbindelser mellem stoffet og dine egne oplevelser og iagttagelser.
 3. En anden måde at reflektere på er ved at stille spørgsmål som: Hvordan passer hovedidéerne ind i et „større billede“? Hvordan passer disse idéer med det, jeg allerede har lært? Hvad er jeg enig i? Hvad er jeg uenig i? Hvilke idéer er tydelige? Hvilke er forvirrende? Hvilke nye spørgsmål har jeg?

Trin 5: Rekapituler/opsummer

 1. Skriv et resumé af hovedidéerne med dine egne ord. Dette er den bedste test af, hvor godt du forstår informationen.
 2. Brug det nederste felt på hvert noteark til at skrive dit resume eller skriv et resume af alle noterne på den sidste side af dine noter.

Trin 6: Repeter

 1. En god tommelfingerregel er at repetere om aftenen eller flere gange i løbet af ugen ved at recitere, ikke genlæse.
 2. Hyppige, korte repetitioner hjælper langt mere til at få en fuldstændig forståelse af materialet end at presse det hele ind aftenen (eller natten) før en prøve.

Oversat og bearbejdet 2016 af Anders Johansen fra: https://shp.utmb.edu/asa/Forms/cornell%20note%20taking%20system.pdf