Vurdering af innovation

Det er vigtigt, at du foretager en vurdering af din egen innovative løsning, både mens du er i processen, så du sikrer dig, at din idé faktisk er værd at arbejde videre med. Men det er også vigtigt at vurdere din idé i slutningen af opgaven eller til fremlæggelsen. Det er med til at sikre, at du når op på et højt taksonomisk niveau.

I vurderingen skal du på et fagligt grundlag prøve at forholde dig til:

  • Om din idé er realistisk og kan føres ud i livet?
  • Om den skaber værdi for nogen? Fx ved at mindske madspildet
  • Om den er relevant og rent faktisk løser et problem ude i verden?

Til din vurdering kan du også bruge den såkaldte 4-aksemodel, som giver dig et godt overblik over din innovative løsning. Modellen har akserne innovationshøjde, værdiskabelse, realiserbarhed og relevans. Ved at sætte en prik på alle 4 akser kan du tegne en lille figur, som giver et billede af dit løsningsforslag.

Innovationshøjde: Hvor nyskabende er din idé? Er den inkrementel eller radikal?

Realiserbarhed: Hvor let at realisere er idéen? Hvad vil det kræve?

Relevans: Hvor mange har nytte af idéen?

Værdiskabelse: Hvor stor værdi skaber idéen? Løser den reelt problemet?