Hvad er innovation?

Innovation defineres som regel som det at skabe noget nyt, som nogen kan have nytte af. Innovation er dermed rettet imod at udfylde en funktion eller at løse et problem. Innovation kan være alt fra nye produkter, nye måder at gøre tingene på eller nye koncepter for indsatser.

Med innovation knytter vi ofte evnen til at ‘tænke ud af boksen’ og finde på noget helt nyt. Men langt den meste innovation, der foregår baserer sig faktisk på kombination af allerede kendte ting. Det kalder vi for inkrementel innovation. Mens du går i gymnasiet er der ikke forventning om, at du kan skabe noget som er helt nyt og uset. Her har vi fokus på den faglige proces, som fører frem til et godt forslag til en løsning. Beskrivelserne af innovationstyperne og -forståelserne kan du bruge i din opgave eller fremlæggelse til at kategorisere din måde at arbejde med innovation på.

De 3 innovationstyper: 

I gymnasiet regner man typisk med tre innovationsforståelser, som har at gøre med, hvilket sigte det innovative tiltag har: Et markedsrettet, et alment orienteret og et fagligt orienteret.