Innovation

Verden forandrer sig hurtigt og stiller nye krav os. I gymnasiereformen fra 2017 er der derfor udpeget 4 kompetencer, som skal ruste dig til at være borger i det dansk og internationale eller globale samfund. Disse 4 kompetencer skal din gymnasieuddannelse udruste dig med udover de rent faglige kompetencer. Det drejer sig om:

  1. Innovative kompetencer
  2. Digitale kompetencer
  3. Karrierelæringskompetencer
  4. Globale kompetencer.

Disse 4 kompetencer kan du læse om i Skrivemammutten ben.