Globale kompetencer

Hvorfor globale kompetencer?

Verden forandrer sig hurtigt og stiller nye krav os. I gymnasiereformen fra 2017 er der derfor udpeget 4 kompetencer, som skal ruste dig til at være borger i det dansk og internationale eller globale samfund. Disse 4 kompetencer skal din gymnasieuddannelse udruste dig med udover de rent faglige kompetencer. Det drejer sig om:

  1. Innovative kompetencer
  2. Digitale kompetencer
  3. Karrierelæringskompetencer
  4. Globale kompetencer.

Disse 4 kompetencer kan du læse om i Skrivemammutten ben.

Globale kompetencer:

Her på siden kan du læse om, hvad formålet er med at opnå globale kompetencer. Grunden til, at vi skal have globale kompetencer er, at verden i stigende grad er blevet international eller global. Fx bliver virksomhedernes handel i stigende grad globalt orienteret, og mange af tidens store problemer som miljø, klima, fattigdom, flygtninge, krig m.m. kan kun løses internationalt. Derfor er globale kompetencer også noget, der i stigende grad efterspørges på CV’et af virksomheder og organisationer.

Det er nogle af tankerne bag, at gymnasiet skal ruste dig til at forstå sådanne globale problemstillinger, og hvordan den globale verden hænger sammen. Du skal også opnå sprog- og kulturforståelse, så du kan agere hensigtsmæssigt i situationer, hvor forskellige sprog og kulturer er involveret. Det vil både ske i den daglige undervisning i fagene, men her på Munkensdam har vi valgt også at sætte særligt fokus på dette område i forbindelse med studierejsen i 2.g., som også er Fagligt Samspil nummer 6.