Videnskabsteori

Videnskabsteori handler om, hvordan man sikrer, at man når frem til en troværdig viden om et emne. Du skal fx gøre dig klart, hvad det i det hele taget er, du vil undersøge i opgaven? Hvilke tekster, der er velegnede til at finde svar i? Hvilke forsøg eller undersøgelser, du evt. skal lave? Hvilke faglige metoder det vil være godt at gå frem efter? Videnskabsteori er dermed en uundgåelig del af en videnskabelig tilgang til fagligt stof, hvilket du skal have i de faglige samspil. Det er med andre ord videnskabsteorien, der sikrer kvaliteten af dit arbejde.

Videnskabsteori indgår både som en del af det indledende arbejde med forløbene og opgaverne og som en del af din mundtlige præsentation af DHO, SRO og SRP. Ligeledes kan videnskabsteori også indgå som en del af selve opgaverne.

I arbejdet med videnskabsteori i fagene og de faglige samspil anvender vi bogen ”Basal videnskabsteori” af Larsen og Skov (2017). I bogen udfoldes de enkelte fags metoder, og der er fokus på bevidstheden om muligheder og begrænsninger i forhold til de faglige samspil.

I tilgangen til videnskabsteori anvender vi den videnskabelige basismodel, bearbejdet efter Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell (2014), som er vist nedenfor.

Ved at gennemgå modellens fire faser finder du frem til, om undersøgelsen kan gennemføres, og om den kan gennemføres på et tilstrækkeligt objektivt og videnskabeligt grundlag.

 

Her kan du se en video, hvor Esben Nedenskov Thomsen gennemgår de videnskabelige basismodel: Se videoen her

Her ser du en oversigt over metodiske tilgange til undersøgelsen. Modellen giver et overblik over, hvornår du går empirisk eller teoretisk frem i dit arbejde med opgaven. Kør musen henover for at få en forklaring:

(Forklaringerne er hentet fra Fredericia Gymnasiums Skrivemetro)