Vejledning

I SRP-forløbet er der to skemalagte vejledninger. Udover dem har du selvfølgelig også mulighed for at tale med din faglærer- og eller vejleder på andre tidspunkter i processen. Vejledning er et vigtigt element i forhold til at få fokuseret og afgrænset din opgave. Vejledningens formål er at hjælpe dig frem mod at formulere din problemformulering. Derfor er det fx her, du kan få input til, hvilke tekster, teorier eller forsøg, der er relevante at arbejde med, eller hvilke spørgsmål, du kan stille i opgaven.

Dine lærere forventer, at du selv tager initiativ. Dvs. møder forberedt til vejledning, har udfyldt vejledningsark og selv bringer  spørgsmål, overvejelser og forslag m.m. på banen. Desuden er det vigtigt, at du selv skriver noter undervejs i vejledningen, så du kan huske de input, du har fået.

SRP Vejledning 1 Vejledningsark

SRP Vejledning 2 Vejledningsark