Problem- og opgaveformulering

I vejledningsperioden skal du finde frem til en problemstilling og formulere en problemformulering. Det er på baggrund af problemformuleringen, og det I har talt om under vejledningen, at dine vejledere formulerer den opgaveformulering, du skal besvare. Under dette punkt kan du læse mere om, hvordan du griber dette arbejde an.

Processen kan dog være anderledes i naturvidenskabelige, eksperimentelle opgaver, hvor man ofte tager udgangspunkt i et emne, som fx ‘svingninger’ og ikke i en egentlig problemstilling