Redegørelsen

En redegørelse er som regel den første indholdsdel i en faglig opgave. Den består af en  sammenstilling af relevant information om et emne. Typisk vil du have læst om dit emne i flere forskellige kilder. I redegørelsen skal du skrive, hvad der er væsentligt om emnet set i forhold til din opgaveformulering. 

En god redegørelse bygger på flere forskellige kilder. Derfor skal du også være opmærksom på, om der er forskelle eller ligheder i den måde, emnet fremstilles på i kilderne – hvis det altså er relevant for din opgaveformulering. Dvs. at du i din redegørelse ikke bare ukritisk kan referere det, der står i dine kilder. Du skal både udvælge det relevante og være opmærksom på, om der er enighed i dine kilder, om emnet, og at forskellige kilder kan have forskellige, vigtige nuancer med. 

Gode råd:

  • Brug flere kilder.
  • Udvælg det relevante.
  • Skriv i neutralt og sagligt sprog.
  • Omformulér kildens sprog til dig eget.
  • Du må ikke skrive dine egne meninger og holdninger til emnet i redegørelsen.
  • Henvis, når du citerer eller direkte bruger viden fra forskellige kilder.